Търг за отдаване под наем на част от сграда "Столова"

 

  • Заповед

  • Тръжна документация

  • Договор за наем

  • Документи

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024