ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА      

          С много настроение и вълнение започна седемдесет и четвъртата учебна година в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” – Стара Загора. 

Да поздравят възпитаниците на гимназията и целия колектив дойдоха: 

 • г-жа Валентина Бонева – председател на Постоянната комисия по образование в Общински съвет на Община Стара Загора;
 • г-жа Станимира Димитрова – началник отдел „Образование” в Община Стара Загора;
 • доц. д-р Пламен Георгиев – заместник-декан на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет;
 • д-р Руско Петров – оперативен управител на Спасителен център за диви животни – Стара Загора към СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора.

На тържественото откриване присъстваха предишни възпитаници на гимназията и много родители.

          За първия учебен ден поздравителни адреси училището получи от:

 • проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката;
 • г-н Живко Тодоров – кмет на Община Стара Загора;
 • г-н Иван Чолаков – областен управител на област Стара Загора;
 • проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора;
 • г-жа Милена Йолдова - Стоянова – началник на РУО – Стара Загора;
 • проф. д. н. Мария Нейкова – областен управител на област Бургас;
 • проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна;
 • проф. д-р инж. В. Николов – директор на Технически университет – София, филиал Пловдив.

          Директорът, д-р Камен Ябълкаров, откри учебната 2022/2023 година, като пожела здраве, успехи, предизвикателства и удовлетвореност на ученици, учители, родители и на всички, които с гордост работят в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” – Стара Загора.

          Всички гости в изказванията си се обърнаха към младите хора и техните преподаватели, възпитатели и родители с пожелание за здраве и присъствена учебна година.

          Участниците в програмата Мартина Крумова, Иван Иванов, Доника Рангелова и Дебора Михайлова от 11Г клас, Иво Еровски и Димитър Недялков от 11А клас и Божидар Иванов от 11Б клас с песни и танци отправиха пожелания за пълноценна учебна година.

          Всички аплодираха участниците в тържеството, което завърши със спонтанно извило се българско хоро.

 

Поздравителен адрес от министъра на образованието и науката
Поздравителен адрес от Тракийски университет град Стара Загора
Поздравителен адрес от кмета на Община Стара Загора

♦  ♦  ♦

НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора кандидатства по Национална програма на МОН "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул 3 "Културните институции като образователна среда" през учебната 2022/2023 година

♦  ♦  ♦

НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора кандидатства по Национална програма на МОН "Заедно в изкуствата и спорта" през учебната 2022/2023 година 

♦  ♦  ♦

Откриването на учебната 2022/2023 година за НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора ще се отбележи тържествено на 15.09.2022 година от 09:00 часа. Учениците от всички класове да бъдат в двора на училището в 08:30 часа.

♦  ♦  ♦

ЗАПОВЕД № РД-11-1510/12.09.2022 г. за противоепидемични мерки в НПГВМ "Иван Павлов"  - Стара Загора

♦  ♦  ♦

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани – Стара Загора“

Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“
Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”  е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

♦  ♦  ♦

70 години 

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ГОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 

Галерия

70 години

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

 

Галерия

70 години

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

 

Виж
Национален конкурс

„Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Национален конкурс

 

РЕЗУЛТАТИ

от конкурса 

2021/2022 г.


ОЩЕ ...ПОСТИЖЕНИЕ

Успешна операция

ПОСТИЖЕНИЕ

Д-р Йорданка Хитова и д-р Иван Вълчев, преподаватели от НПГВМ "Иван Павлов", извършиха успешна операция при рядко срещана диагноза -
обстипация на книжката при преживните животни.
Рубрика по БДП

Рубрика по БДП

 

 


Запази детето на пътя!

 


ОЩЕ ...

 

 Гимназията е носител на:

 

     - наградата на РУО - Стара Загора за значим принос в областта на образованието "Митрополит Методий Кусев" - 2019 година;

     - високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева" - 2009 година;

     - медал "1300 години България" - 1981 година;

     - орден "Кирил и Методий" І степен - 1975 година

  Мисия


Училището неотменно и убедено следва една от основните си политики – да допринася за формирането и развиването у подрастващите на съвременните цивилизационни ценности, основаващи се на толерантността и хуманността.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022