Със заповед №РД-09-5599/15.11.2022 г. на министъра на МОН,
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” – Стара Загора придобива статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.  

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА      

          С много настроение и вълнение започна седемдесет и четвъртата учебна година в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” – Стара Загора. 

Да поздравят възпитаниците на гимназията и целия колектив дойдоха: 

 • г-жа Валентина Бонева – председател на Постоянната комисия по образование в Общински съвет на Община Стара Загора;
 • г-жа Станимира Димитрова – началник отдел „Образование” в Община Стара Загора;
 • доц. д-р Пламен Георгиев – заместник-декан на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет;
 • д-р Руско Петров – оперативен управител на Спасителен център за диви животни – Стара Загора към СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора.

На тържественото откриване присъстваха предишни възпитаници на гимназията и много родители.

          За първия учебен ден поздравителни адреси училището получи от:

 • проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката;
 • г-н Живко Тодоров – кмет на Община Стара Загора;
 • г-н Иван Чолаков – областен управител на област Стара Загора;
 • проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора;
 • г-жа Милена Йолдова - Стоянова – началник на РУО – Стара Загора;
 • проф. д. н. Мария Нейкова – областен управител на област Бургас;
 • проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна;
 • проф. д-р инж. В. Николов – директор на Технически университет – София, филиал Пловдив.

          Директорът, д-р Камен Ябълкаров, откри учебната 2022/2023 година, като пожела здраве, успехи, предизвикателства и удовлетвореност на ученици, учители, родители и на всички, които с гордост работят в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” – Стара Загора.

          Всички гости в изказванията си се обърнаха към младите хора и техните преподаватели, възпитатели и родители с пожелание за здраве и присъствена учебна година.

          Участниците в програмата Мартина Крумова, Иван Иванов, Доника Рангелова и Дебора Михайлова от 11Г клас, Иво Еровски и Димитър Недялков от 11А клас и Божидар Иванов от 11Б клас с песни и танци отправиха пожелания за пълноценна учебна година.

          Всички аплодираха участниците в тържеството, което завърши със спонтанно извило се българско хоро.

 

 Честит 15 септември

Поздравителен адрес от министъра на образованието и науката

Поздравителен адрес областен управител на област Стара Загора
Поздравителен адрес от кмета на Община Стара Загора
Поздравителен адрес от Тракийски университет град Стара Загора

Поздравителен адрес от областен управител на област Бургас

Поздравителен адрес от директора на Технически университет София - филиал Пловдив

Поздравителен адрес от ректор на Икономически университет - Варна 

♦  ♦  ♦

НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора кандидатства по Национална програма на МОН "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул 3 "Културните институции като образователна среда" през учебната 2022/2023 година

♦  ♦  ♦

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани – Стара Загора“

Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“
Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”  е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

♦  ♦  ♦

Европейска седмица на професионалните умения

70 години 

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ГОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 

Галерия

70 години

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

 

Галерия

70 години

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

 

Виж
Национален конкурс

„Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Национален конкурс

 

РЕЗУЛТАТИ

от конкурса 

2021/2022 г.


ОЩЕ ...ПОСТИЖЕНИЕ

Успешна операция

ПОСТИЖЕНИЕ

Д-р Йорданка Хитова и д-р Иван Вълчев, преподаватели от НПГВМ "Иван Павлов", извършиха успешна операция при рядко срещана диагноза -
обстипация на книжката при преживните животни.
Рубрика по БДП

Рубрика по БДП

 

 


Запази детето на пътя!

 


ОЩЕ ...

 

 Гимназията е носител на:

 

- високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева" - 2022 година;     

- наградата на РУО - Стара Загора за значим принос в областта на образованието "Митрополит Методий Кусев" - 2019 година;

     - високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева" - 2009 година;

     - медал "1300 години България" - 1981 година;

     - орден "Кирил и Методий" І степен - 1975 година.

  Мисия


Училището неотменно и убедено следва една от основните си политики – да допринася за формирането и развиването у подрастващите на съвременните цивилизационни ценности, основаващи се на толерантността и хуманността.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2023