II Национално ученическо състезание за философско есе
„Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност“

16.04.2018 ·   Постижения

  

януари – април 2018 / Велико Търново

 

    В периода януари – април 2018 беше проведено II Национално ученическо състезание за философско есе във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Състезанието се състоя в две възрастови групи – 10- 11 клас и 12 клас. Оценките от него ще могат да се използват от зрелостниците за кандидатстване в специалностите на Философски факултет вместо оценката от ДЗИ като се взема по- високата.
    Връчени бяха награди с грамоти в двете възрастови групи. Грамоти получиха и учителите на отличените ученици. Най- добрите есета ще бъдат публикувани в сборник от Международната научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, а авторите им ще бъдат поканени да ги представят на 13- 14.04 в секциите на конференцията.
    За НПГВМ "Иван Павлов" награди получиха Ирина Николаева Лечева - ученичка от 12 „а“ клас за есе на тема „Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност“ и преподавателят по философия г- жа Юлия Бозукова.Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024