Противоепидемични мерки COVID-19:

 

 

  
 
 

от 30 ноември до 21 декември 2020 година се преустановяват присъствените учебни занятия в НПГВМ "Иван Павлов"

 

 
 
 
 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА!

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка в страната и обявеното извънредно положение, се преустановяват присъствените учебни занятия и всички извънкласни и извънучилищни форми  

 до 21 декември 2020 г. включително 

ЗАПОВЕД №РД-01-626/ 29.10.2020 г. на министъра на здравеопазването 

ЗАПОВЕД № РД-11-211/29.10.2020 г. за организация на работа в НПГВМ "Иван Павлов"

 

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН!         0800 10 112

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2020