Противоепидемични мерки COVID-19:

 

 

  
 
 

от 01 май  до 31 май 2021 година,  се възобновяват учебните занятия в НПГВМ "Иван Павлов" по следния график:

 

 

 
 

 

 

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН!         0800 10 112

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2021