Противоепидемични мерки COVID-19:

 

 

  
 
 

от 04 февруари 2021 година до 17 март 2021 година, учебните занятия в НПГВМ "Иван Павлов" -  ще се провеждат с редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в ел. среда

 

 

 
 

 

 

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН!         0800 10 112

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2021