Официални гости на тържествения спектакъл - концерт по случай

70-годишния юбилей на НПГВМ "Иван Павлов"

 

инж. Таня Михайлова – Заместник-министър на образованието и науката

г-жа Иванка Сотирова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в община Стара Загора

г-жа Красимира Чахова - Заместник-кмет „Общинска собственост, стопанска политика, спорт и туризъм“

г-жа Пенка Чавдарова – Началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в община Стара Загора

г-жа Милена Йолдова – Началник на отдел Организационно-методическа дейност и контрол (ОМДК) в Регионално управление на образованието – Стара Загора

д-р Дамян Миков  - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора

проф. Наско Василев - Заместник-ректор по административна, стопанска и информационна дейност на Тракийски университет – Стара Загора

доц. Диан Канъков – Заместник-декан на ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора

доц. Нели Грозева – Заместник-декан на аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора

проф. Мая Гълъбова – Декан на медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора

проф. Надка Костадинова – Декан на стопански факултет Тракийски университет – Стара Загора

г-жа Катя Моллова – Заместник-директор на медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора

г-жа Маргарита Славова – представител на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет – Стара Загора

зооинж. Момчил Тасков – Председател на Националния съюз на зооинженерите

 

НПГВМ "ИВАН ПАВЛОВ" - СТАРА ЗАГОРА Е ОТЛИЧЕНА С НАГРАДА

«ПОЧЕТЕН ЗНАК» НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

 

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ - МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Г-ЖА ТАТЯНА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СТАРА ЗАГОРА

ПРОФ. ДВМН ИВАН ВЪШИН – РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФ. Д-Р НАДКА КОСТАДИНОВА – ДЕКАН НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ – ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ КЪМ ТРАКИЙСКИ

ПРОФ. Д-Р МАЯ ГЪЛЪБОВА – ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФ. Д-Р ГАЛЯ КОЖУХАРОВА – ДИРЕКТОР НА ДИПКУ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА – ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИМЕРСИТЕТ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗООИНЖЕНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕРГОВ – МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД

Д-Р РУМЕН ГРАХОВСКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р Д. ДИМОВ“ – ГРАД ЛОВЕЧ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ГРАД  ЧИРПАН

ПГМТТ „Никола Вапцаров“ – Стара Загора

ПГОХ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ – Стара Загора

ПГСД „ИНЖ. НЕДЬО РАНЧЕВ“ - Стара Загора

ПГЕТ „Г.С. РАКОВСКИ“ - Стара Загора

ПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ" - Стара Загора

ТГ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“ - Стара Загора

ПГСАГ „ЛУБОР БАЙЕР" - Стара Загора

ВТОРО ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ - Стара Загора

ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. НИКОЛА“ - Стара Загора

СУ „МАКСИМ ГОРКИ“ - Стара Загора

ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ - Стара Загора

ОУ „КИРИЛ ХРИСТОВ“ - Стара Загора

НУ „КОЛЬО ГАНЧЕВО“ - Стара Загора

НУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ - Стара Загора

ALPHA VISIA – СТУДИО ЗА РЕКЛАМА И PR

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ХРИЩЕНЕ

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024