5 юни - Световен ден на околната среда в НПГВМ "Иван Павлов"
клуб "Мисли зелено"

05.06.2019 ·   Новини

 

29 май 2019, ПСОВ - Стара Загора

Във връзка със  Световния ден на околната среда – 5 юни учениците от клубове по интереси „Мисли зелено“ и „България в обектива“, с ръководител преподавателя по физика г-жа Мариана Костова, посетиха Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Стара Загора.

На 29 май 2019 г., с любезното съдействие на инж. Румен Райков – Управител на ВиК, Стара Загора и гостоприемното домакинство на ПСОВ, в лицето на инж. Деян Христов - технолог, 15 ученици от НПГВМ „Иван Павлов“ се запознаха и видяха на живо целия производствен цикъл за пречистване на отпадните води на Стара Загора.

ПСОВ – Стара Загора е изградена с финансиране от 75% по програма ИСПА на Европейския съюз, 15 % - от Европейската инвестиционна банка и 10 % - от държавния бюджет. В експлоатация е от 2011 година и е собственост на общината, предадена с договор за експлоатация на “ВиК” ЕООД – Стара Загора за 10 години. Проектирана е за 256 300 жители и има конвенционална технологична схема на пречистване, изградена от:

§  Механично пречистване с груби и фини решетки и песъкозадържател;

§  Биологично пречистване на принципа на активната утайка с биобасейн с дънна аерация, вторични радиални утаители и помпена станция за рециркулация на активната утайка;

§  Дезинфекция с хлориране, включваща контактен резервоар и хлораторна инсталация;

§  Третиране на утайките в анаеробен изгнивател (метантанк) на предварително сгъстената излишна активна утайка;

§  Обезводняване на анаеробно стабилизираните утайки на лентови филтърпреси;

§  Когенерация за добиване на ел. енергия от биогаза. 

Освен че отговаря на всички европейски изисквания, Пречиствателната станция постави нови стандарти за енергийна ефективност, защото е първата в България, която преработва метана, вкарва го в когенерационна инсталация и се произвежда ток. Така се намалят разходите. Също така нивата на азот и фосфор са намалени с над 80%.

Голям интерес у децата предизвика и създаденият наскоро на територията на пречиствателната станция Музей на водата. Музеят разполага с експонати от водопреносната и конализационна мрежа на града ни, както и със Симулативна платформа за визуализиране на кръговрата на водата в природата.Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024