5 юни - Световен ден на околната среда в НПГВМ "Иван Павлов"
клуб "Мисли зелено"

05.06.2019 ·   Новини

 

29 май 2019, ПСОВ - Стара Загора

Във връзка със  Световния ден на околната среда – 5 юни учениците от клубове по интереси „Мисли зелено“ и „България в обектива“, с ръководител преподавателя по физика г-жа Мариана Костова, посетиха Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Стара Загора.

На 29 май 2019 г., с любезното съдействие на инж. Румен Райков – Управител на ВиК, Стара Загора и гостоприемното домакинство на ПСОВ, в лицето на инж. Деян Христов - технолог, 15 ученици от НПГВМ „Иван Павлов“ се запознаха и видяха на живо целия производствен цикъл за пречистване на отпадните води на Стара Загора.

ПСОВ – Стара Загора е изградена с финансиране от 75% по програма ИСПА на Европейския съюз, 15 % - от Европейската инвестиционна банка и 10 % - от държавния бюджет. В експлоатация е от 2011 година и е собственост на общината, предадена с договор за експлоатация на “ВиК” ЕООД – Стара Загора за 10 години. Проектирана е за 256 300 жители и има конвенционална технологична схема на пречистване, изградена от:

§  Механично пречистване с груби и фини решетки и песъкозадържател;

§  Биологично пречистване на принципа на активната утайка с биобасейн с дънна аерация, вторични радиални утаители и помпена станция за рециркулация на активната утайка;

§  Дезинфекция с хлориране, включваща контактен резервоар и хлораторна инсталация;

§  Третиране на утайките в анаеробен изгнивател (метантанк) на предварително сгъстената излишна активна утайка;

§  Обезводняване на анаеробно стабилизираните утайки на лентови филтърпреси;

§  Когенерация за добиване на ел. енергия от биогаза. 

Освен че отговаря на всички европейски изисквания, Пречиствателната станция постави нови стандарти за енергийна ефективност, защото е първата в България, която преработва метана, вкарва го в когенерационна инсталация и се произвежда ток. Така се намалят разходите. Също така нивата на азот и фосфор са намалени с над 80%.

Голям интерес у децата предизвика и създаденият наскоро на територията на пречиствателната станция Музей на водата. Музеят разполага с експонати от водопреносната и конализационна мрежа на града ни, както и със Симулативна платформа за визуализиране на кръговрата на водата в природата.Категории

 Новини
 Постижения

Последни публикации:

10.06.2019
   Постижения
Първо място с "Предложение" на А. П. Чехов
Клубът по интереси "Руски театър и слово" на НПГВМ

05.06.2019
   Новини
5 юни - Световен ден на околната среда в НПГВМ "Иван Павлов"
клуб "Мисли зелено"

03.06.2019
   Новини
Аз знам, аз избирам, аз мога!

28.05.2019
   Новини
24 май 2019

30.04.2019
   Новини
140 години от приемането на Търновската конституция
Конкурс за есе или рисунка

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019