250 години "История славянобългарска"
290 години от рождението на отец Паисий Хилендарски

15.10.2012 ·   Новини

 

 ... " О, неразумни и юроде! Защо се    срамуваш да се наречеш българин
и не четеш и не говориш на своя език?"

 

През 2012 година българският народ отбеляза 250 години от написването на "История славянобългарска" дала началото на българското духовно Възраждане и 290 години от раждането на  нейният автор отец Паисий Хилендарски. Учениците от десети клас в  ПГВМ"Иван П. Павлов" се включиха в инициативата- Да препишем - "История славянобългарска". С това ние се присъединихме към националните чествания. Всеки един от участниците в свободното си от учебни занимания време преписваше страница след страница  от тази безценна за българския народ книга.


Имената на учениците проявили своя патриотизъм са:

10а клас

Анна Атанасова Стоянова

Иванка Тодорова Георгиева 

Християн Генов Маринов

Валентина Антонова Тонева

Кейтлин Венелинова Тодорова

Нели Пламенова Клинкова

Христина Георгиева Димитрова

Мария Христова Христова 

Хрисимира Миткова Митева

Таня Николаева Тодорова

Габриела Недева Иванова 

Християна Красимирова Койчева 

Кристина Генкова Харачерова 

Недялка Любомировап Илова

10б клас

Кремена Иванова Иванова 

Тони Иванова Русева

Иванина Галинова Иванова

Славея Иванова Славова

Ирен Георгиева Капаклиева

Тереза Пламенова Карабонева

10в клас

Десислава Иванова Колева 

Екатерина Василева Димитрова 

Росица Динкова Каназирева 

Радостина Георгиева Каринкова

Мирослава Иванова Славова 

Стефани Пламенова Славова

Каролин Живкова Вълева

10г клас

Ивелина Хубенова Грозева 

Ненчо Лазаров Гарванов

Мария Хубенова Пончева

Лилия Георгиева Добрева

Елена Милкова Димова 

Стоянка Русева Трифонова

Елица Тодорова Камбурова

Божидар Иванов Оцетаров

10д клас

Пламена Петрова Пътникова

Миглена Руменова Митева

София Вахидовна Самолюк 

Александър Радославов Павлов 

Мартина Илиева Топалова 

Гюлю Себахатинова Асанова 

Станислав Николаев Раднев

Петър Георгиев Ташев 

Димитър Ангелов Димитров

Георги Димитров Данаилов

Десислав Димитров Герджиков

Мустафа Рамадан МехмедНационална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024