22 ноември 2018
Вътрешноинституционално обучение

22.11.2018 ·   Новини

Вътрешноинституционално обучение в НПГВМ "Иван Павлов" на тема: "Приложение на ЗАКОНА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗБППМН)" с гост-лектор г-жа Донка Вътева - Секретар на МКБППМН към Община Стара ЗагораКатегории

 Новини
 Постижения

Последни публикации:

25.06.2021
   Новини
Ден на талантите
23 юни 2021 г.

11.05.2021
   Новини
Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2021 г.
11-12.05.2021 г.

19.10.2020
   Постижения
Национален рецитаторски конкурс
18 октомври 2020 г.

01.06.2020
   Постижения
Послание в стихотворна форма
24 май - Виртуална книга

01.06.2020
   Постижения
Защо съм учител?
Национален литературен конкурс на ИГ "Просвета"

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2021