2 ноември 2017 година

 

„Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването - иновативни подходи”

Лектор: Весна Ненчева

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024