Финансово-счетоводна информация

2024 година

 

Утвърден бюджет 2024 година

Изпълнение на бюджета към 31 март 2024 г.

Отчет към 31 март 2024 г. за отчетна група "Бюджет"

Отчет към 31 март 2024 г. за отчетна група "СЕС"

 

2023 година

 

Изпълнение на бюджета към 31 декември 2023 г.

Отчет към 31 декември 2023 г. за отчетна група "Бюджет"

Отчет към 31 декември 2023 г. за отчетна група "СЕС"

 * * *

Общо събрание на 24 октомври 2023 г.

Изпълнение на бюджета към 30 септември 2023 г.

Отчет към 30 септември 2023 г. за отчетна група "Бюджет"

Отчет към 30 септември 2023 г. за отчетна група "СЕС"   

* * *

Утвърден бюджет 2023 година

Общо събрание на 14 юли 2023 г.

Изпълнение на бюджета към 30 юни 2023 г.

Отчет към 30 юни 2023 г. за отчетна група "Бюджет"

Отчет към 30 юни 2023 г. за отчетна група "СЕС"

* * *

Общо събрание на 19 април 2023 г.

Изпълнение на бюджета към 31 март 2023 г.

Отчет към 31 март 2023 г. за отчетна група "Бюджет"

Отчет към 31 март 2023 г. за отчетна група "СЕС"

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

 

2018 година

 

2017 година

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024