Учители от ПГВМ "Иван П. Павлов" участваха в образователна мобилност по проект "Еразъм+"

14.04.2016 ·   Новини

   В периода от 03.04.2016 г. до 09.04.2016 г. учители от ПГВМ"Иван П. Павлов" участваха в образователна мобилност по проект "Европейска мобилност за иновативно професионално образование"  № 2015- 1- BG01- KA102- 013997, в Холандия, област Фризия. Договорът е финансиран от ЕС по ключова дейност "Образователна мобилност за граждани", дейност "Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение".

   Директорът на училището д- р Камен Ябълкаров и девет учители посетиха гр. Леуварден, столица на област Фризия в Холандия. Партньор на училището е  NORDWIN COLLEGE, образователен център за предварително средно професионално образование с акцент върху устойчивостта и естеството на професионалното образование. Училището предлага 21 програми, които обхващат целия сектор на "зелено (екологично) училище" - грижа за животните, млечно говедовъдство, коневъдство, ветеринарен асистент, цветарство и дизайн, обработване и производство на растителни култури и градинарство, обработка на храните, екологична икономика и технология, проучвания на околната среда, управление на водите.
  
    Целта на проекта беше да се усвоят умения за прилагане на нови подходи в професионалното обучение, нови умения за съставяне на учебни планове и програми, умения за работа със специализиран софтуер в животновъдството и ветеринарната отчетност, умения за обвързване на теоретичната с практичната подготовка.

   Участниците в мобилността имаха възможност да се запознаят с методите  на преподаване на теоретично и практично ниво, връзка между тях, осъществена в реална работна среда; с мениджмънт на съвременна ферма и биоферма;  с екология на ландшафта; организация на развъдно- подобрителната работа във фермите; работа и прилагане на IT технологии, използвани в селското стопанство.  

   Програмата на мобилността включваше посещение на стопанството за дребни животни и отделението по растениевъдство в NORDWIN COLLEGE, където учениците провеждат часове по практика.
    Посещение на ферми с различни видове селскостопански животни - крави, овце, свине и коне.
  Посетен беше Dairy Campus, Холандска млечна верига, с повече от 18 000 млекопроизводители. Място, където изследователите могат да провеждат изследвания, а бизнес секторът се насърчава да се ангажира и да инвестира в иновативни проекти. Студенти и професионалисти могат да идват тук за курсове за обучение, стажове и дипломни проекти. Със своите 500 млечни крави, повече от 300 хектара земя, както и обучение и конферентни съоръжения, Dairy Campus е вдъхновяващо място за среща на всеки, който участва в сектора на млякото и млечните продукти.
     Участниците получиха информация за иновативни проекти и проблемите, които срещат и се опитват да разрешават, разработвайки нови методи и технологии при отглеждане на животните.
  Културната програма включваше: разглеждане на забележителности в гр. Леуварден, съоръженията и дигите за защита от наводнения; помпена станция Wouda; посещение на типично рибарско селище и моментът на отлива на Ваденско море; посещение в Кукенхоф, парк с 32 хектара цветя, повече от 7 милиона луковици в разцвет, с общо 800 разновидности на лалета. Разгледан беше и Амстердам и някои по- интересни музеи.

  В последния ден от мобилността се проведе заключителна сесия в колежа, подписване на документите и връчване на сертификатите EUROPASS Mobility на всички участници.

  Реализираната мобилност за обучение на учители има изключително голямо значение за личностното и професионално израстване, обогатяване на професионалните компетенции на педагогическите кадри.

  За училището проектът е един добър опит към постигане на иновативно професионално образование, в контекста на новите европейски изисквания и стратегията за развитие на ПОО в България за период 2015- 2020. Усвоените компетенции ще помогнат да се обогатят традиционните методи за учене и преподаване с нови творчески подходи, водещи до устойчиви знания и самочуствие у бъдещите специалисти в областта на селското стопанство.
Това ще повиши престижа на гимназията както на местно, така и на национално ниво, тъй като нашите ученици са  от цяла България.

   В професионалната подготовка ще се адаптират учебните програми и учебни планове за достигане на европейски стандарти за качесво в обучението. Училището ще стане привлекателно за бъдещи ученици.
      Мултипликационният ефект ще доведе до прилагане на придобитите компетенции в отдалечени райони на страната със слабо развита инфраструктура. Положителните резултати от проекта ще допринесат за развитието на други сектори, свързани със селското стопанство, каквато е харнително- вкусовата промишленост.

    Този проект даде възможност за контакт на нашето училище с нов стойностен партньор и възможност за бъдещо сътрудничество.

           Координатор на проекта: Таня Картулева

 

 

 

 



Категории

 Новини
 Постижения

Последни публикации:

10.06.2019
   Постижения
Първо място с "Предложение" на А. П. Чехов
Клубът по интереси "Руски театър и слово" на НПГВМ

05.06.2019
   Новини
5 юни - Световен ден на околната среда в НПГВМ "Иван Павлов"
клуб "Мисли зелено"

03.06.2019
   Новини
Аз знам, аз избирам, аз мога!

28.05.2019
   Новини
24 май 2019

30.04.2019
   Новини
140 години от приемането на Търновската конституция
Конкурс за есе или рисунка

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019