Учители от ПГВМ "Иван П. Павлов" участваха в образователна мобилност по проект "Еразъм+"

14.04.2016 ·   Новини

   В периода от 03.04.2016 г. до 09.04.2016 г. учители от ПГВМ"Иван П. Павлов" участваха в образователна мобилност по проект "Европейска мобилност за иновативно професионално образование"  № 2015- 1- BG01- KA102- 013997, в Холандия, област Фризия. Договорът е финансиран от ЕС по ключова дейност "Образователна мобилност за граждани", дейност "Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение".

   Директорът на училището д- р Камен Ябълкаров и девет учители посетиха гр. Леуварден, столица на област Фризия в Холандия. Партньор на училището е  NORDWIN COLLEGE, образователен център за предварително средно професионално образование с акцент върху устойчивостта и естеството на професионалното образование. Училището предлага 21 програми, които обхващат целия сектор на "зелено (екологично) училище" - грижа за животните, млечно говедовъдство, коневъдство, ветеринарен асистент, цветарство и дизайн, обработване и производство на растителни култури и градинарство, обработка на храните, екологична икономика и технология, проучвания на околната среда, управление на водите.
  
    Целта на проекта беше да се усвоят умения за прилагане на нови подходи в професионалното обучение, нови умения за съставяне на учебни планове и програми, умения за работа със специализиран софтуер в животновъдството и ветеринарната отчетност, умения за обвързване на теоретичната с практичната подготовка.

   Участниците в мобилността имаха възможност да се запознаят с методите  на преподаване на теоретично и практично ниво, връзка между тях, осъществена в реална работна среда; с мениджмънт на съвременна ферма и биоферма;  с екология на ландшафта; организация на развъдно- подобрителната работа във фермите; работа и прилагане на IT технологии, използвани в селското стопанство.  

   Програмата на мобилността включваше посещение на стопанството за дребни животни и отделението по растениевъдство в NORDWIN COLLEGE, където учениците провеждат часове по практика.
    Посещение на ферми с различни видове селскостопански животни - крави, овце, свине и коне.
  Посетен беше Dairy Campus, Холандска млечна верига, с повече от 18 000 млекопроизводители. Място, където изследователите могат да провеждат изследвания, а бизнес секторът се насърчава да се ангажира и да инвестира в иновативни проекти. Студенти и професионалисти могат да идват тук за курсове за обучение, стажове и дипломни проекти. Със своите 500 млечни крави, повече от 300 хектара земя, както и обучение и конферентни съоръжения, Dairy Campus е вдъхновяващо място за среща на всеки, който участва в сектора на млякото и млечните продукти.
     Участниците получиха информация за иновативни проекти и проблемите, които срещат и се опитват да разрешават, разработвайки нови методи и технологии при отглеждане на животните.
  Културната програма включваше: разглеждане на забележителности в гр. Леуварден, съоръженията и дигите за защита от наводнения; помпена станция Wouda; посещение на типично рибарско селище и моментът на отлива на Ваденско море; посещение в Кукенхоф, парк с 32 хектара цветя, повече от 7 милиона луковици в разцвет, с общо 800 разновидности на лалета. Разгледан беше и Амстердам и някои по- интересни музеи.

  В последния ден от мобилността се проведе заключителна сесия в колежа, подписване на документите и връчване на сертификатите EUROPASS Mobility на всички участници.

  Реализираната мобилност за обучение на учители има изключително голямо значение за личностното и професионално израстване, обогатяване на професионалните компетенции на педагогическите кадри.

  За училището проектът е един добър опит към постигане на иновативно професионално образование, в контекста на новите европейски изисквания и стратегията за развитие на ПОО в България за период 2015- 2020. Усвоените компетенции ще помогнат да се обогатят традиционните методи за учене и преподаване с нови творчески подходи, водещи до устойчиви знания и самочуствие у бъдещите специалисти в областта на селското стопанство.
Това ще повиши престижа на гимназията както на местно, така и на национално ниво, тъй като нашите ученици са  от цяла България.

   В професионалната подготовка ще се адаптират учебните програми и учебни планове за достигане на европейски стандарти за качесво в обучението. Училището ще стане привлекателно за бъдещи ученици.
      Мултипликационният ефект ще доведе до прилагане на придобитите компетенции в отдалечени райони на страната със слабо развита инфраструктура. Положителните резултати от проекта ще допринесат за развитието на други сектори, свързани със селското стопанство, каквато е харнително- вкусовата промишленост.

    Този проект даде възможност за контакт на нашето училище с нов стойностен партньор и възможност за бъдещо сътрудничество.

           Координатор на проекта: Таня Картулева

 

 

 

 Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024