БАНКОВА СМЕТКА

УН при ПГВМ „ИВАН П. ПАВЛОВ” – СТАРА ЗАГОРА

БУЛСТАТ 123765672

Адрес: гр.Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” №21

МОЛ Юлия Данаилова Колибарова

Банкова сметка: IBAN BG47FINV91501203971622

при „Първа инвестиционна банка”АД

BIC на банката FINVBGSF

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024