УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Учебни планове за учебната 2022/2023 година

 

Учебни планове за учебната 2021/2022 година

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2023