УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Във връзка с писма с изх. № РД-16-8848 от 28.09.2023 г. и изх. № РД-16-8900 от
29.09.2023 г. на началника на Регионално управление на образованието – Стара Загора
Ви информираме, че от 01 октомври 2023 г. отсъствията по здравословни причини
на учениците ще се извиняват само с електронни медицински бележки.

Повече информация може да прочетете ТУК

 

Училищни учебни планове за учебната 2023/2024 година

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024