УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ” УЧАСТВАХА КАТО ПАРТНЬОРИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА НА ВСС

24.01.2024 ·   Новини

На 17 януари 2024 г. прокурор Живко Велев от Районна прокуратура – Стара Загора изнесе открит урок пред ученици от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” - гр. Стара Загора в рамките на Образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Прокурорът представи пред учениците темите „Функции на съдебната власт. Структура на съдебната власт”, „Наказателно правосъдие”, „Детско правосъдие”.

В рамките на проведената среща прокурор Велев говори за професията на магистрата, основните аспекти на провеждане на разпит на пострадали деца, непълнолетните като извършители на престъпления, техните права и задълженията в контекста на актуалната тема за детското насилие. На достъпен за учениците език беше разяснено, че наказанията се налагат за престъпления, за да се поправят и превъзпитат извършителите. Магистратът говори за видовете наказания, тяхното изпълнение и какви са последиците след осъждане.

Особен интерес предизвика дискусията с учениците относно различните видове насилие към децата, свързана с домашното насилие, проявата на такова в училище и в социалните мрежи. Учениците взеха активно участие, като задаваха въпроси, споделиха личен опит и изразиха мнения.

В края на срещата учениците получиха удостоверения за проведеното обучение, както и образователно – информационни материали, предоставени от Висшия съдебен съвет.Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024