Училището разполага с:

 • 30 учебни кабинета;

 • Биохимична, химична, клинична, микробиологична, патологоанатомична, хистологична, паразитна и ВСЕ лаборатории; 

 • Клиники по акушерство и гинекология, хирургия и ортопедия, ВНБ;

 • Кинозала; 

 • 3 компютърни кабинета със съвременна база;
   
 • Учебно- опитно стопанство с помещения за отглеждане на различни видове селскостопански животни;
   
 • Добре уредено общежитие за 250 ученици, които не са жители на Стара Загора;
   

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024