СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ, ПО КОИТО СЕ ПРЕПОДАВА ОТ 8 ДО 12 КЛАС В НПГВМ "ИВАН ПАВЛОВ" 

 

УЧЕБНИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

8 клас - Бълг. език, автори Милена Васева, Тина Велева, издателство "Прoсвета"
9 клас - Бълг. език, автори:  Милена Васева,  издателство: "Просвета"
10 клас - Бълг. език, автори Милена Васева,  издателство "Просвета" 
11 клас - Бълг. език - Просвета, основано 1945, автори Весела Михайлова
12 клас - Бълг. език - Просвета, основано 1945, автори Весела Михайлова

УЧЕБНИЦИ ПО ЛИТЕРАТУРА

8 клас - Литература, автори Клео Протохристова, Светла Черпокова, Мария Шнитер, Екатерина Петкова, издателство " Анубис" 
9 клас - Литература, автори: Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов, В. Тонева; Издателство: Клет България, Анубис
10 клас - Литература, автори: Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов, В. Тонева; Издателство: Клет България, Анубис
11клас - Литература - Просвета Плюс, София, 2019, Весела Михайлова, Нели Дамянова
12 клас - Литература - Просвета Плюс, София, 2019, Весела Михайлова , Лора Динкова

УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА

8 клас - издателство Архимед, автори Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка
9 клас - издателство Архимед, автори Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка
10 клас - издателство Архимед, автори Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка
11 клас - издателство Архимед, автори Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка
12 клас - издателство Архимед, автори Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

8 клас - издателство "Булвест 2000", автори Андрей Пантев
9 клас - издателство "Просвета", основано 1945, автори Михаил Груев
10 клас - издателство "Просвета", основано 1945, автори Пламен Павлов

УЧЕБНИЦИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

8 клас - издателство "Клет - Булвест 2000"
9 клас - издателство "Клет - Булвест 2000"
10 клас - издателство "Просвета", основано 1945

УЧЕБНИЦИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

8 клас – издателство Анубисавтори: М. Шишиньова, Л.Спасов, П.Йотовски, И. Враджалиева,О.Русинова, Л. Банчев
9 клас - издателство Булвест 2000, автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова, 2018 София
10 клас – издателство Анубисавтори: М. Шишиньова, Л.Спасов, П.Йотовски, И. Враджалиева,О.Русинова, Л. Банчев
12 клас (ЗИП) - изд. Просвета, автори: Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовникарова

 УЧЕБНИЦИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

8 клас – издателство ,, Педагог 6“ ( издаден 2017), автори: Митка Павлова, Милена Кирова
9 клас  – издателство ,, Педагог 6“( издаден 2018), автори: Митка Павлова, Милена Кирова
10 клас – издателство ,, Педагог 6“(издаден 2019), автори: Митка Павлова, Милена Кирова

УЧЕБНИЦИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

8 клас  - Издателство "Просвета 1945", 2017 година
9 клас  - Издателство "Просвета 1945", 2018 година, автор: Виктор Иванов
10 клас - Издателство "Просвета 1945", 2019 година
 

УЧЕБНИЦИ ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ

12 клас - издателство Просвета , 2002 г. , авотор: Мая Грекова 

УЧЕБНИЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

8 клас - Focus for Bulgaria A1 и A2, издателство Pearson - Longman
8 клас - Teen Zone A1, издателство "Просвета основано 1945"
8 клас с разширено изучаване - For Real A1 Beginner и Elementary, издателство "Просвета основано 1945"
9 клас - Legacy for Bulgaria A2, издателство "Express Publishing"
9 клас - Teen Zone A2, издателство "Просвета основано 1945"
9 клас с разширено изучаване - For Real A2 Pre-Intermediate, издателство "Просвета основано 1945"
10 клас с разширено изучаване - For Real B2 Pre-Intermediate, издателство "Просвета основано 1945"
10 клас - Teen zone" A2.2, издателство "Просвета", основано 1945

УЧЕБНИЦИ ПО РУСКИ ЕЗИК

9 клас - ниво А 1.1 "Привет! - Русский язык для 9 класса, автори - Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, издателство "Просвета", основано 1945.
10 клас - ниво А.1.2 "Привет! - Русский язык для 10 класса, автори Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова,Николина Нечаева, издателство "Просвета", основано 1945
11 клас - ниво А.2.1 "Привет!" - Русский язык для 11 класса, автори Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, издателство "Просвета", основано 1945
12 клас - ниво А.2.2 "Привет!" - Русский язык для 12 класса, автори Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, издателство "Просвета", основано 1945

УЧЕБНИЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

9 клас - Magnet Smart А1. 1., изд. Klett, 2018
10 клас  - Magnet Smart А1.2., изд. Klett, 2018
11 клас - Magnet Smart А2.1., изд. Klett, 2020 
12 клас - Magnet Smart А2.2., изд. Klett, 2018

УЧЕБНИЦИ ПО ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА

11 клас - Reece,William . Functional Anatomy and physiology of  Domestic Animals. Wiley – Blackwell Publishing Ltd, 2009
2. McCracken,T., Kariner,R. Color atlas of small animal anatomy: The Essentials, – Blackwell Publishing Ltd, 2008
3. Duncanson, Graham. Farm Animal Medicine and Surgery. Cabi ,2013
4. D′Andrea,A., Sjorgen, J. Veterinary technician's large animal daily referenceguide   John Wiley & Sons, Inc.2014
5. Христова, Л., Желязкова, М. Английски език за студенти по ветеринарна медицина. ИК“ Кота“,2008 
6. Яблански, Ц., Цочева, М., Андонова,Ст. Английско-български речник по животновъдство. Земиздат, София, 1993

УЧЕБНИЦИ ПО МУЗИКА

8 клас - издателство "Просвета", основано 1945, автори: Лозанка Пейчева, Стeфанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
9 клас - издателство "Просвета", основано 1945, автори: Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
10 клас - издателство "Просвета", основано 1945, автори: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова

УЧЕБНИЦИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

8 клас - издателство „Домино“, автори: Иван Първанов, Людмил Бонев
9 клас - издателство „Изкуства“, автори: Иван Първанов, Людмил Бонев
10 клас - издателство "Просвета", автори: Иван Първанов, Людмил Бонев

УЧЕБНИЦИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

8 клас - изд. "Просвета", основано 1945, Булвест 2000, автори: Петър Цанев, Р. Карапантева
9 клас - изд. "Анубис", автори: Б. Дамянов, А. Генчева
10 клас - изд. "Просвета", автори: П. Цанев, Р. Карапантева

УЧЕБНИЦИ ПО ИКОНОМИКА

10 клас - Издателство "Клет България"2019 г.; автори: Антоанета Войкова, Иво Манчев

УЧЕБНИЦИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

8 клас - Тодоров, К., Предприемачество и мениджмънт, Мартилен, С., 2009

УЧЕБНИЦИ ПО ФИЛОСОФИЯ 

8 клас - издателство "Педагог“6, 2017г; автори: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев
9 клас - издателство  „Педагог“6, 2018г.; автори: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев
10 клас - издателство  „Педагог“6, 2019г.; автори: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев

УЧЕБНИЦИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

11 клас - издателство „Педагог“6, автори: Галя Герчева-Несторова, Станислава Минева, Марина Димова, Владислав Петков, Румяна Тултукова
12 клас - издателство „Педагог“6, автори: Галя Герчева-Несторова, Станислава Минева, Марина Димова, Владислав Петков, Румяна Тултукова

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024