Търг за отдаване под наем на част от сграда "Столова" 

1. Заповед

2. Тръжна документация

3. Договор за наем

4. Документи

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022