Търг за отдаване под наем на "БАРЧЕ"

2024 година

1. Заповед

2. Обява

3. Договор

4. Документация

5. Документи за попълване

 

 

Търг за отдаване под наем на имота 

1. Заповед за прекратяване на търг

2. Заповед

3. Тръжна документация

4. Договор за наем

5. Документи

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024