Проектът "Твоят час"


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Участие на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора през учебната 2016/2017 година

Име и фамилия

Клуб/ Дейност

Тип занимание

1   д- р Анастасия Чолакова Болести по кучета и котки Занимание по интереси
2  д-р Борислав Драганов  Аз архивирам Занимание по интереси 
3  д-р Динко Динев  Млади природозащитници Занимание по интереси 
4  д-р Иван Вълчев  Да създадеш живот Занимание по интереси 
5  д-р Йорданка Хитова  Образна диагностика и рентгенология Занимание по интереси 
6  д-р Лидия Блажева  Аз познавам билките Занимание по интереси 
7  д-р Мариана Стефанова  Йога Занимание по интереси 
8  инж. Валя Иванова  Химик-изследовател Обучителни затруднения 
9  зооинж. Ивелина Пейчева  Опазвам природата Занимание по интереси 
10  зооинж. Румяна Матева  Обичам животните и изграждам животновъдна ферма Занимание по интереси 
11  Галина Йорданова  Традиционни и нетрадиционни методи за усвояване знанията по БЕЛ Обучителни затруднения 
12 Мария Тенчева  Езиковата култура - необходимост и средство за разширяване на духовността Обучителни затруднения 
 Поезията - издигане на сърца и очи към необозримото Занимание по интереси 
13 Патриция Ахчиева  Подобряване на уменията за четене и писане на английски език Обучителни затруднения 
 Руски театър и слово Занимание по интереси 
14  Анна  Костадинова  Малките художници Занимание по интереси 
15  Цонка Паунова  Преодоляване на образователни дефицити по Математика Обучителни затруднения 
16 Мариана Костова  Лесна математика 10+ Обучителни затруднения 
 Физика в действие Занимание по интереси 
17  Александър Русев  Повишаване знанията по история и цивилизация Занимание по интереси 
18 Златка Юрукова  Повишаване на знанията по география и икономика Обучителни затруднения 
 Занимателна география и картография Занимание по интереси 
19 Юлия Бозукова  Мога да общувам Обучителни затруднения 
 Дебати Занимание по интереси 
20  Петя Радкова  Да успея на матурата по биология Обучителни затруднения 
21  Десислава Радулова  Здравно образование Занимание по интереси 
22  Боряна Филипова  Знам и мога повече по химия Обучителни затруднения 
23  Асен Анастасов  Уран Занимание по интереси 
24  Любомир Стоянов  ФВС - тенис на маса Занимание по интереси 
25  Румен Михалев  ФВС - волейбол Занимание по интереси 
26  Тихомир Китанов  ФВС - фитнес Занимание по интереси 
27  Тодорка Ангелова Български народни танци  Занимание по интереси 
28  Христинка Златилова  Аз уча химия Обучителни затруднения 
29  Снежина Димова  Езикът, който ни разделя и събира Обучителни затруднения 
30  Антония Янева  Духът на здравето Занимание по интереси 
31  д-р Малина Вълчева  Отглеждане и грижи на животни за компания Занимание по интереси 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022