Уважаеми родители, ученици и гости,

на 16 септември 2019 г. от 9.00 часа ще се

състои откриването на новата 

2019/2020 учебна година.

Всички ученици трябва да бъдат

в двора на училището в 8.45 часа.

Заповядайте!

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2020