Противоепидемични мерки COVID-19:

ЗАПОВЕД №РД-01-154/ 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ!

      Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка в страната и обявеното извънредно положение, се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни и извънучилищни форми  

 до 12 април 2020 г. включително

За подновяване на учебните занятия очаквайте допълнителна информация. 

 

ЗАПОВЕД № РД-11-1060/27.03.2020 г. за организация на работа в НПГВМ "Иван Павлов" по време на наложеното извънредно положение в Р България

 

* * * * *

Уважаеми родители, ученици и гости,

на 16 септември 2019 г. от 9.00 часа ще се

състои откриването на новата 

2019/2020 учебна година.

Всички ученици трябва да бъдат

в двора на училището в 8.45 часа.

Заповядайте!

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2020