Училищна комисия по БДП:

  1. д-р Лидия Блажева
  2. д-р Илиана Петрова
  3. Иван Петров

График на часовете по БДП

включени към годишната натовареност, утвърдена със заповед  №РД-11-1694/ 13.09.2023 г., на преподавател д-р Илиана Петрова.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № РД09-2684/ 20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Списък-образец № 1 за учебната 2023/2024 година

  • Четири часа за 8-ми клас
  • Четири часа за 9-ти клас
  • Четири часа за 10-ти клас
  • Един час за 11-ти клас
  • Един час за 12-ти клас

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024