ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2015

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Въоръжена /физическа/ охрана в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, педагогическия персонал и служителите, както и на външни лица в района на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора и осигуряване на физическа охрана при осъществяване на учебния процес, по време на междучасията, на  извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА " ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора.

 

 


1. Документация

2. Съдържание

3. Пълно описание на предмета на обществената поръчка - 30.03.2015

4. Указания

5. Образци на документи

6. Декларации за запознаване с обекта на поръчката

7. Техническа спецификация

8. Приложение 1

9. Техническо предложение

10. Ценова оферта

 

 

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ 2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител за архитектурно заснемане, конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорти, енергийно обследване и сертификат за енергийна ефективност на сгради от първа, втора и трета категория по ЗУТ" по проект "Модернизация на материалната база на училище", модул "Подобряване на училищната среда" по обособени позиции.


Покана

Приложение

Проект на договор

АОП

27.11.2014г.


Протокол

Заповед №596/10.12.2014г.

 

 *******

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка и монтаж на платформено съоръжение за хора с увреждания по НП "Модернизация на материалната база в училище" за 2014 година, Модул "Достъпна архитектурна среда"

Покана

Приложение

АОП

21.11.2014г.

Протокол №1/03.12.2014г.

Заповед №565/03.12.2014г.

 

 *******

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на материали и консумативи за нуждите на модул "Подобряване на училищната среда"-за оборудване от НП "Модернизация на материалната база в училище" за 2014 година, ДЕЙНОТ1 "Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории", ДЕЙНОСТ 3 ""Ученическо оборудване и обзавеждане"

Покана

Приложение

АОП

21.11.2014г.

Протокол №1/04.12.2014г.

Заповед №575/05.12.2014г.

 

******* 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на медицинска апаратура, медицински инструментариум и електрически за нуждите на проект "Модерно професионално оборудване на клиничната база на ПГВМ "Иван П. Павлов" - основа за подготовка на висококвалифицирани ветеринарни техници и лаборанти"


Покана

Приложение

АОП


20.11.2014г.


Заповед №560/02.12.2014г.

Протокол №1/02.12.2014г.

 

******* 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка и монтаж на гранитогрес и теракот за нуждите на модул "Подобряване на училищната среда" по Национална програма "Модернизиране на професионалното образование" за 2014 година, дейност 4 - "Подмяна на подови настилки"

Покана


Приложение

30.10.2014


Протокол №1/10.11.2014г.

Заповед №424/11.11.2014г.

 

*******

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително ремонтни дейности за нуждите на проект "Модерно професионално оборудване на клиничната база на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора - основа за подготовка на висококвалифицирани ветеринарни техници и лаборанти" - оборудване и обзавеждане от Националната програма "Модернизиране на професионалното образование" за 2014 година

Покана

Приложение към поканата

28.10.2014г.

Протокол №3/10.11.2014г.


Заповед №423/11.11.2014г.

 

*****

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет "РЕМОНТ ПОКРИВИ" за нуждите на модул "Подобряване на училищната среда" - за ремонт на училищни сгради по Националната програма "Модернизация на материалната база в училище" за 2014 година по обособени позиции ID 9034756

 

Покана

Приложение към покана

АОП


Протокол от 29.10.2014година


Протокол №2/11.11.2014г. за избор на изпълнител


Заповед №378/11.11.2014г. за сключване на договор

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024