Проект

11.11.2013 ·   Новини

Проект "Ученически практики", BG051PO001/3.3.07- 0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

В Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора проектът стартира на 27 ноември 2013г. и ще приключи.  За реализирането му участват 115 ученици от 10, 11 и 12 клас от следните специалности: "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Контрол по качеството на храни и напитки".

Учениците провеждат практиката в следните фирми:


"   Сдружение с нестопанска цел "Клуб по конен спорт ФЕНОМЕН" - Стара Загора;
"   "Зара- вет" ООД - Стара Загора;
"   "ДИКСИ- ДР" ООД - Стара Загора;
"   СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" Спасителен център за диви животни ;
"   Клиника "д- р Живко Желязков" - Стара Загора;
"   Тракийски университет - Стара Загора;
"   ЕТ "НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА" - Стара Загора;
"   "РУМДО 73" ООД - Стара Загора.
"   Конна база "Алфа" - Стара Загора.Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024