Проект "AlfaAgrar" - 2015
Работа в селскостопанския сектор на Германия

15.10.2015 ·   Новини

Агенция по заетостта и EURES България в сътрудничество с германската Федерална агенция по труда набира кандидати за работа в селскостопанския сектор на Германия.

Търсят се специалисти с професионално образование и опит или с дългогодишен опит по следните професии:

- Специалист в селското стопанство - произвеждат земеделски и животински продукти съобразно изискуемото от пазара качество. В допълнение, проследяват производствените процеси в земеделските стопанства.
- Животновъд - свиневъд - специализиран в отглеждане, доставка и продажба на свине и прасенца, като се следи спазване на качеството на продукцията.
- Животновъд - говедовъд - произвежда и доставя за разплод и за клане едър рогат добитък и млечни крави във фермите, като се следи за постигане на производствените цели на животновъдството: качествени меса и добив на мляко.
- Дояч - доене на ръка или доене с доилен апарат. Използват се автоматични системи за доене и модерни програми за управление на стадото.
- Земеделски помощник – подпомага професионалистите в цялата практическа работа в производството на земеделски и животински продукти - работа със семена, грижи и събиране на реколтата, дейности по борба с вредителите и плевелите; подготовката на почвата или при създаване и поддържане на пътища, отводнителни системи и подпорни стени; подпомагане поддръжката на селскостопанска техника, машини и оборудване; по-прости дейности по поддръжка на сградите ; зареждане на хранилките; при наличие на магазин – подреждане на рафтове, декорация на витрини, правилно съхранение на селскостопански и животински продукти .
- Механик за селскостопански машини – ремонт и поддържане на селскостопанска техника
- Професионален шофьор – управление на селскостопанска техника и камиони.
- Електротехник - отговорен за монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електрически инсталации. Това също така включва задачи за планиране и обслужване на клиенти.
- Механик на санитарни, отоплителни и климатични инсталации – отговорен за планиране и инсталиране на съоръжения и системи, както и техническата им поддръжка и ремонт.

Кандидатите следва да имат начални познания по немски език и да изпратят автобиография на немски език на : ernment.bg

Интервютата ще се проведат в края на месец ноември и началото на декември 2015г.
Специалистите, които бъдат поканени за интервю, ще бъдат запознати с общите условия на проекта, с работодателите и работните места.

Интервютата ще се проведат:

- на 30 ноември в гр. Плевен
- на 01 декември в гр. Русе
- на 02 декември в гр. Ямбол
- на 03 декември в гр. ПловдивКатегории

 Новини
 Постижения

Последни публикации:

30.09.2019
   Постижения
Моята история за Тракия
Конкурс на Тракийско дружество

16.09.2019
   Постижения
Финален кръг на VI Национален фестивал на руската поезия, песен и танц
Читалище "Искра", гр. Казанлък

10.06.2019
   Постижения
Първо място с "Предложение" на А. П. Чехов
Клубът по интереси "Руски театър и слово" на НПГВМ

05.06.2019
   Новини
5 юни - Световен ден на околната среда в НПГВМ "Иван Павлов"
клуб "Мисли зелено"

03.06.2019
   Новини
Аз знам, аз избирам, аз мога!

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019