Проект "AlfaAgrar" - 2015
Работа в селскостопанския сектор на Германия

15.10.2015 ·   Новини

Агенция по заетостта и EURES България в сътрудничество с германската Федерална агенция по труда набира кандидати за работа в селскостопанския сектор на Германия.

Търсят се специалисти с професионално образование и опит или с дългогодишен опит по следните професии:

- Специалист в селското стопанство - произвеждат земеделски и животински продукти съобразно изискуемото от пазара качество. В допълнение, проследяват производствените процеси в земеделските стопанства.
- Животновъд - свиневъд - специализиран в отглеждане, доставка и продажба на свине и прасенца, като се следи спазване на качеството на продукцията.
- Животновъд - говедовъд - произвежда и доставя за разплод и за клане едър рогат добитък и млечни крави във фермите, като се следи за постигане на производствените цели на животновъдството: качествени меса и добив на мляко.
- Дояч - доене на ръка или доене с доилен апарат. Използват се автоматични системи за доене и модерни програми за управление на стадото.
- Земеделски помощник – подпомага професионалистите в цялата практическа работа в производството на земеделски и животински продукти - работа със семена, грижи и събиране на реколтата, дейности по борба с вредителите и плевелите; подготовката на почвата или при създаване и поддържане на пътища, отводнителни системи и подпорни стени; подпомагане поддръжката на селскостопанска техника, машини и оборудване; по-прости дейности по поддръжка на сградите ; зареждане на хранилките; при наличие на магазин – подреждане на рафтове, декорация на витрини, правилно съхранение на селскостопански и животински продукти .
- Механик за селскостопански машини – ремонт и поддържане на селскостопанска техника
- Професионален шофьор – управление на селскостопанска техника и камиони.
- Електротехник - отговорен за монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електрически инсталации. Това също така включва задачи за планиране и обслужване на клиенти.
- Механик на санитарни, отоплителни и климатични инсталации – отговорен за планиране и инсталиране на съоръжения и системи, както и техническата им поддръжка и ремонт.

Кандидатите следва да имат начални познания по немски език и да изпратят автобиография на немски език на : ernment.bg

Интервютата ще се проведат в края на месец ноември и началото на декември 2015г.
Специалистите, които бъдат поканени за интервю, ще бъдат запознати с общите условия на проекта, с работодателите и работните места.

Интервютата ще се проведат:

- на 30 ноември в гр. Плевен
- на 01 декември в гр. Русе
- на 02 декември в гр. Ямбол
- на 03 декември в гр. ПловдивКатегории

 Новини
 Постижения

Последни публикации:

10.06.2019
   Постижения
Първо място с "Предложение" на А. П. Чехов
Клубът по интереси "Руски театър и слово" на НПГВМ

05.06.2019
   Новини
5 юни - Световен ден на околната среда в НПГВМ "Иван Павлов"
клуб "Мисли зелено"

03.06.2019
   Новини
Аз знам, аз избирам, аз мога!

28.05.2019
   Новини
24 май 2019

30.04.2019
   Новини
140 години от приемането на Търновската конституция
Конкурс за есе или рисунка

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019