Проект "Еразъм +" - Австрия 

Проект № 2021- 1 - BG01 - KA122 - VET - 000016326

 “Млади биофермери практикуват в Австрия и валидират своите знания и компетентности – път към успешна професионална реализация”. 

https://npgvm-erasmus-plus-2021.alle.bg/ 
Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, Сектор “Професионално образование и   обучение”

Публикувана статия в marica.bg

 

 

Проект BG05М20Р001-2.015-0001
"Ученически практики - 2",

финансиран от Оперативна програма

"Наука и образование за

интелигентен растеж" (ОП НОИР),

реализиран през учебната 2022/2023 г.

 

През учебната 2022/2023 година в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора по Дейност 1Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ са включени 70 учениците от трите специалности по които гимназията обучава ученици. Практикантите са разпределени в следните обучаващите организации – работодатели:

  • 15 ученици, специалност ветеринарен техник във Ветеринарна клиника „Феникс“ град Стара Загора към фирма „ВЕТ-МЕДИКЪЛ“ ЕООД;
  • 15 ученици, специалност ветеринарен техник в Академичен технологичен комплекс към Тракийски университет – Стара Загора;
  • 15 ученици, специалност ветеринарен техник в Спасителен център за диви животни – Стара Загора към СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“;
  • 15 ученици, специалност ветеринарен лаборант в Спасителен център за диви животни – Стара Загора към СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“;
  • 10 ученици, специалност контрол на качеството и безопасност на храни и напитки в сладкарски цех „Дикси“, град Стара Загора към фирма „ДИКСИ-ДР ООД“ .

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Покана за лектор на УТФ

Заявление за лектор на УТФ 


В НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора e създаденa следнaта учебно-тренировъчна фирма:

УТФ "Вет-техник" ООД", в която участват 10 ученици от специалност ветеринарен техник .

Проект BG05М20Р001-2.015-0001
"Ученически практики - 2", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), реализиран през учебната 2021/2022 г.

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищита, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Дейността се реализира в реална работна среда, при следните обучаващи организации-работодатели: 

  • "ДИКСИ-ДР" ООД - 10 ученици;
  • Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани - Стара Загора" - 15 ученици;
  • "Вет-медикъл" ЕООД - 14 ученици.

 

 

ПРОЕКТ
"Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

 

ПРОЕКТ "BG05M2ОP001-5.001-0001"

 

ПРОЕКТ
"Класификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
IV кампания - 2020/2021 година

 

ПРОЕКТ "BG05M20P001-2.010-0001"

 

 

Проект "Еразъм +" Италия, 2017

 

Проект № 2017- 1 - BG01 - KA102 - 036056
„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА КУЛТУРА ЗА  БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ  И  ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА“

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – фаза 1

2017/2018

 

Виж ...

 

ТВОЯТ ЧАС

2017/2018

 

Виж ...

 

 

ТВОЯТ ЧАС

2016/2017

 

Виж ...

 

ПРОЕКТ №2016-1-BG01-KA102-023053

2016/2017

 

Виж ...

 

ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"
Дейност ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ - ПАРТНЬОРСТВА

2014/2015

 

Виж ...

  

Проект №2014-1-BG01-KA102-001194

2014/2015

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2013/2014

 

Виж ...

 

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830

2013/2014

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2012/2013

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2011/2012

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2010/2011

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2009/2010

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2008/2009

 

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2023