ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора планира, разработва и участва в редица проекти:

 

  • от учебната 2010 / 2011 година училището е сред водещите участници в двугодишния международен проект "Защита на животните в Европа" по секторна програма "Коменски" на програма "Учене през целия живот" на ЕС;
  • програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност" - за ученически стаж в Италия и Франция;
  • проект "Не се страхувам", подпомогнат от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот"  (Kлючова дейност 1: Политика, сътрудничество и иновации);
  •  десетки проектни ангажименти по програми на структурните фондове.

 


Проект "Коменски" - "Защита на животните в Европа"

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022