През учебната 2009/2010 г. участвахме в разработването и подготовката на следните проекти:

 
1. По eTwinning, като съпътстваща дейност на програмата "Коменски" :

       M@THMODELS  (заедно да открием математика около нас) с партньори от Испания, Италия, Полша, Франция, Румъния и Турция. 

MATHMODELS  (together to discover math around us)


Статус: Активен

Цели:
Да открием математика около нас чрез математически модели; да научат линейни и не линейни модели в декартовата геометрия;  за решаване на реални проблеми от живота  чрез математика; за увеличаване на употребата на нови технологии в традиционната дидактика (Derive, Cabri, GeoGebra); да направят предположения и симулации в отделните теоретични модели

Работен процес:
Сътрудничеството между участниците в проекта: 1 - да се изградят математически материали; 2- да се разрешат различни реални проблеми; 3 - да се открият различни традиции по математика

Реализиран е блог, където учениците обменят опита си и сравняват резултати.


    2. По програма "Коменски" :

   Подадохме документи за многостранно партньорство по проект

    APE  - Animal protecion in Europe -  Защита на животните в Европа -


Партньори - Германия, Италия, Испания, Португалия, Полша, Гърция и Турция.

APE  - Animal protecion in Europe -  Защита на животните в Европа

 

Цел на проекта:    
Да провокираме повишаването на "почитта към живота" (според цитата от Алберт Швейцер)  - и човешкия, и нечовешкия живот.

Начини за постигане на целта:   
Да помогнем на учениците ни и хората около тях и нас да станат по- чувствителни към усещанията, нуждите и начините на живот на "безмълвните" създания около нас. Да насърчим учениците да бъдат активни в това да направят от нашия свят един друг свят с по- малко болка и повече респект към живота, като разучат и идеите от философията и теологията.

Работно мото:  
"Защитата на животните е образование по хуманност".   
                                                                                     Алберт Швейцер

Теми:
Показване и развиване на начините за защита на животните, които се нуждаят от подобрение (проблемът с изоставените животни в много страни- членки на Европейския съюз; положението на животните, задържани за продукция на месо, кожа и т.н.). Сред целите ни е също да илюстрираме забавните и приятни страни от дейността по опазване на животните (дивият живот в нашия регион; "зеленият" туризъм).
Ще анализираме легалните бази и фондации във всяка страна поотделно и като цяло в ЕС, след което ще сравним тяхната същност и традиции. Ще анализираме и дискутираме позитивните и отрицателни страни на туризма (високите планини използвани например за "Дисни ленд за ски туристи" или като места, където хората могат да видят приключенията на дивите животни в "тяхното царство").  Ще дискутираме добрите и негативни страни на обмяната на стоки в Европа (например транспортирането на животни без вода в камиони през континента). Ще се свържем и обменим опит с хора, които работят за защита на животните и ще им помогнем с практическа работа (вероятно в резервати), ще организираме благотворителни прояви като концерти, изложби и поставяне                 
на театрални пиеси.

 

    3. По програма "Леонардо" кандидатствахме за дейност Мобилност по проект :
"Млади ветеринари разширяват и усъвършенстват професионалните си знания и  умения, следвайки европейския опит"

Съвместен проект с организация от Италия.

"Млади ветеринари разширяват и усъвършенстват професионалните си знания и  умения, следвайки европейския опит"

       В проекта ще участват ученици, обучаващи се в 11 клас по специалностите "ветеринарен техник" и "ветеринарен лаборант".Според учебния план трябва да се проведе производствен стаж в реални условия. Целта е група ученици да посетят европейска държава, за да проведат своя стаж, да разширят и усъвършенстват професионалните си знания и умения, следвайки европейския опит. Да се запознаят с технологиите на хранене и отглеждане на различните породи селскостопански животни;  с методите на развъждане, отбор и подбор. Да повишат уменията си по отношение на профилактиката и лекуването на заразните и хирургическите заболявания (болести по копитата).Да имат възможност да проучат новите европейски изисквания относно кастрацията на мъжки и женски животни и използването на локална и обща анестезия.В резултат на изброените цели очакваме следните резултати: учениците да различават характерните особености на различните породи селско стопански животни, да прилагат различни методи на развъждане и техника на размножаване, да знаят причините за поява и мерките за ограничаване и ликвидиране на епизоотиите, клиничните признаци и методите за диагностика и лекуване на заразните болести.Освен това да могат да лекуват рани, да поставят превръзки, да стерилизират хирургическите инструменти.Това ще им даде възможност да се реализират по- добре на пазара на труда.
     Мобилностите ще протекат през месец юли 2011 година в област Сполето, Италия в животновъдни ферми.

 

4. Live@edu
Microsoft Live@Edu предостави на гимназията електронна поща на собствен домейн - pgvm- bg.com, хоствана от Microsoft на базата на Outlook Live, е- мейл адресите са от вида ime@pgvm- bg.com.
Всеки потребител има възможност да организира собствен календар, както и да се абонира за различни други календари.
Всеки учител и ученик получава SkyDrive - 25 GB място за онлайн съхранение на файлове, както и място за споделяне и редактиране на документи онлайн чрез Office Live Workspace.
Потребителите могат да създават групи по интереси и да се присъединяват към различни групи - да общуват помежду си, да споделят файлове, да работят в екип и да изпращат съобщения.
Всеки учител и ученик може лесно и бързо да направи свой собствен сайт с Office Live Small Business, както и да изтегли и ползва напълно безплатно приложенията в Dreamspark.com.
Потребители на услугата са всички учители и ученици от 8 до 10 клас.
Създаденини са LiveID и можете да ги видите на страницата Информация - Live@Edu. Те са разделени за ученици и преподаватели. На тази страница има подробна информация и за услугите.
С хоствано от Майкрософт е се разширяват възможностите за комуникации и сътрудничество с набор от онлайн инструменти.
Поддържайте онлайн връзка помежду си от всеки компютър, свързан с интернет и подгответе учениците си за реалния свят.
Вече има създадени сайтове на базата на Office Live Small Business. Връзките към тях ще публикуваме в отделна страница.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022