Проекти и национални програми през 2014/2015

13.11.2014 ·   Новини

 

 

 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора е одобрена да работи по следните проекти и национални програми
през 2014/2015 учебна година:

Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки- успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност.

ПРОЕКТ BG 051PO001- 3.3.07- 0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ" . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ПРОЕКТ BG051PO001- 4.2.05- 0001 "Да направим училището  привлекателно за младите хора", проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 


През 2014/2015 учебна година в учениците ще участват в 29 извънкласти и извънучилищни дейности.
Областите на извънкласна дейност и тематичните направления, в които ще бъдат включени учениците, са:


Област "Природоматематически науки" -
Клуб "Исторически стопаджия" - Екатерина Стойкова Русева, клуб "Занимателна география и картография" - Златка Христова Юрукова, секция "Красота и здраве" - Мариана Костова Вълчева
Област "Хуманитарни науки" -
Клуб "Болести по кучета и котки" -  д- р Анастаия Петрова Чолакова,  клуб "За животните с любов" - Петя Стойкова Радкова, клуб "Млади природозащитници" - д- р Динко Михайлов Динев
Област "Здравно образование" -
Клуб "Йога - философия, начин на живот и духовно усъвършенстване" - д- р Мариана Петкова Стефанова
Област "Здравословен начин на живот" -
Секция "Здрав дух, здраво тяло" - Делка Тенева Господинова; клуб " Да успеем заедно  в  масовите спортове " и клуб "Сила" - Тихомир Георгиев Китанов ; секция "Здраве и сила" - Румен Минев Михалев, Младежко звено "Бърза помощ в училище" - Христинка Лалева Златилова
Област "Комуникативни умения на роден език" -
Клуб " Ученическа телевизия "- Иванка Цветанова Христова; секция "Езиковата култура в прочита на художествения текст" - Мария Господинова Тенчева; клуб "Фотографията - вчера, днес и утре" - д- р Валентина Петкова Лашева, секция "България в обектива" - Мариана Костова Вълчева, клуб "Стара Загора - традиции и култура" - Галина Маркова Йорданова
Област "Комуникативни умения на чужд език" -
Клуб "Руски театър и слово" - Патриция Стоянова Ахчиева
Област "Умения за самостоятелно учене и събиране на информация"-
Клуб "Елате с нас "- д- р Лидия Стоянова Блажева; клуб "Аз архивирам" - д- р Борислав Вълев Драганов, клуб "По света и унас" - Красимира Динева Пантулова- Иванова, секция "Пътешественик" - Делка Тенева Господинова, клуб "От древността до днес" - Румен Минев Михалев, клуб "Без багаж" - Катя Пенчева Енева- Савчева.
Област "Граждански компетентности - форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти" -
Клуб "Успешно поведение в обществото" - д- р Мария Христова Табанова, клуб "Мога да споря" - Юлия Петкова Бозукова
Област "Предприемачество" -
Секция "Как се управлява зайцеферма?" - Румяна Иванова Матева
Област "Културни компетентности - изразяване на идеи, творчество емоционално и естетическо съприживяване чрез литература, музика и други" -
Клуб  "Български традиции и обичаи" - Тодорка Стайкова Ангелова, студио "Кукли и драма" - Марияна Димитрова Налбантова


 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
С проект на тема: "Модерно професионално оборудване на клиничната база на ПГВМ "И. П. Павлов" - основа за подготовка на висококволифицирани ветеринарни техници и лаборанти"

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ" - МОДУЛ "ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА" 

ДЕЙНОСТ V. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМЕНО/И СЪОРЪЖЕНИЕ/Я

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ"- МОДУЛ "ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА"

ДЕЙНОСТ 1. Обновяване на учебно- техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории (само за професионални училища).
ДЕЙНОСТ 3. Учебно оборудване и обзавеждане
ДЕЙНОСТ 4. Подмяна на подови настилки

 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ", МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024