Ред и условия за продължаване на обучението в НПГВМ "Иван Павлов"
За повече информация, задайте въпросите на имейла на училището -

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024