Приоритети

    Обучението е съчетание на два вида подготовка – общообразователна и професионална. Учителите са квалифицирани, опитни и взискателни, което дава възможност на завършващите ученици да стават студенти в най-разнородни специалности и универсисети. Преподавателите по учебните предмети от професионалната подготовка са най-добрите в направление “ветеринарна медицина” в страната. Доказателство за това е, че те са водещите автори на учебните планове и учебни програми. Учениците изучават разширено информатика, информационни технологии и два чужди езика, с което получават стабилни знания, необходими на всеки млад човек в съвремения глобализиращ се свят.
    Професионалната подготовка на учениците се провежда в специализирани кабинети и в класни стаи за часовете по теория, а практическите занятия се водят основно в лабораториите, клиниките и учебно-опитното стопанство на ПГВМ.
     Учителите са най-добрите в направление „ветеринарна медицина” в страната. Доказателство за това е, че те са водещите автори на учебни планове и учебни програми.
     В учебно-опитното стопанство на гимназията  се отглеждат  говеда,  свине, овце, магаре и други животни. Селскостопанската земя е 150 дка. Отглеждат се фуражни растения – ечемик, овес, сорго, царевица, люцерна, с които се изхранват животните. Повечето селскостопански мероприятия се извършват със собствена техника и с участието на ученици.

Партньори

     За провеждане на практическото обучение на учениците от НПГВМ „Иван Павлов” - Стара Загора са сключени  безсрочни договори с:

 • „Ветфарма Комерс” ООД – град Стара Загора;

 • „Провими – Зара „ АД – град Стара Загора;

 • Земеделски производител Милчо Милчев, кравеферма в с. Малко Тръново, обл. Стара Загора;

 • „Руно” АД – град Казанлък;

 • Земеделски производител Янчо димитров Иванов, ферма в с. Нова махала, общ. Николаево;

 • Ветеринарна клиника „Новет” – град Пловдив;

 • Земеделски институт – Стара Загора;

 • Кланница – ЕТ „Кючукови 1” – град Стара Загора;

 • ЕТ „Спас Димитров Попов” град Стара Загора, свинеферма в с. Стрелец, обл. Стара Загора;

 • д-р Димитър Янев , Ферма за елитни животни – с. Подкрепа, обл. Хасково;

 • Земеделски производител Мирослав Атанасов Маринов, Ферма в село Змейово, обл. Стара Загора;

 • Студио С ЕООД – Стара Загора, ферма в с. Събрано, обл. Стара Загора;

 • Земеделски производител Господин Господинов – кравеферма в с. Козаревец, обл. Стара Загора;

 • Земеделски производител Георги Бонев, кравеферва в с. Ловец, обл. Стара Загора;

 • Производствена база ГРААЛ ЕООД с. Даскал Атанасово, общ. Раднево;

 • Производствена база на „А.П.П. Зоохранинвест” ЕООД – град Стара Загора;

 • Аграрен факултет – Тракийски университет – Стара Загора;

 • Споразумение за съвместна дейност на основание, Закона за професионалното образование и обучение и Правилника за устройството и дейността на Центъра за професионално образование към Националната служба за съвети в земеделието и Правилника за устройство и дейността на НССЗ между Националната служба за съвети в земеделието град София и Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” град Стара Загора.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024