Онлайн ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидатстване
тук  ↓

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ
след 7-ми клас

Национално външно оценяване

Проверка на резултатите

Работно време и телефонни номера на училищната комисия за записване на ученици

 

Вид дейност

Срок

1 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г.   05 - 07 юли 2022 г. вкл.
2 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  до  12 юли 2022 г. вкл.
3 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  13 - 15 юли 2022 г. вкл.
4 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  до 20 юли 2022 г. вкл.
5 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  21 - 22 юли 2022 г. вкл.
6 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  25 юли 2022 г. 
7 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  26-27 юли 2022 г. вкл.
8 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  29 юли 2022 г. 
9 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 01 - 02 август 2022 г. вкл.
10 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. до 03 август 2022 г. вкл.
11 ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.  определя се от директора
до 10 септември 2022 г. вкл.
12 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ.  до 14 септември 2022 г. вкл.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022