Онлайн ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидатстване
тук  ↓

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ
след 7-ми клас

Национално външно оценяване

Проверка на резултатите

  №

 Вид дейност

  Срок

   1

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. 

   05 - 07 юли 2023 г. вкл.

   2

 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

   до  12 юли 2023 г. вкл.

   3  

 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

   13 - 17 юли 2023 г. вкл.

   4

 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

   до 19 юли 2023 г. вкл.

   5

 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

   20 - 24 юли 2023 г. вкл.

   6

 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

   25 юли 2023 г. 

   7

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

   26-27 юли 2023 г. вкл.

   8

 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

   31 юли 2023 г. 

   9

 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

   01 - 02 август 2023 г. вкл.

   10

 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

  до 04 август 2023 г. вкл.

   11

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

  07 - 08 август 2023 г. вкл.

   12

 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

  до 10 август 2023 г.

   13

 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

  11- 14 август 2023 г.

   14

 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

  до 16 август 2023 г.

   15

 ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИЯ ЕТАП.

  определя се от  директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г. вкл.

   16

 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ.

  до 14 септември 2023 г. вкл.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024