Онлайн ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидатстване
тук  ↓

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ
след 7-ми клас

Национално външно оценяване

Проверка на резултатите

 

Вид дейност

Срок

1 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г.   3 - 5 юли 2019 г. вкл.
2 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  до  11 юли 2019 г. вкл.
3 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  до 16 юли 2019 г. вкл.
4 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  до 18 юли 2019 г. вкл.
5 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  до 22 юли 2019 г. вкл.
6 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  23 юли 2019 г. 
7 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  24 - 25 юли 2019 г. вкл.
8 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  29 юли 2019 г. 
9 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  31 юли 2019 г. 
10 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.  1 август 2019 г. 
11 ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.  определя се от директора
до 10.09.2019 г. вкл.
12 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ.  до 13.09.2019 г. вкл.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019