МОН
Министерство на земеделието и храните
Държавна агенция зазакрила на детето

Google classroom РЪКОВОДСТВО ЗА УЧЕНИЦИ

Речник на българския език

PONS онлайн речник

Виртуална библиотека

Уча се
Знам.bg

Национален образователен портал
Уеб каталог - ОБРАЗОВАНИЕ

"Всичко" за любовта, секса и здравето

Ветеринарномедицински факултет на ТрУ

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ - ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ
НАЦИОНАЛЕН КАТАЛОГ ЗА ВЕТЕРИНАРИ
ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ЗОО ЛЮБИМЦИ

БАБХ

 

ОБЯВИ ЗА РАБОТА:

Великобритания - инспектор по хигиена на месото
Силистра, Екопродукт ЕООД - свинеферма

Ямбол, Птицекомбинат ГРАДУС

Бургас, Ветеринарни кабинети "Коала"

Ветеринарна клиника "Стара Загора"

Фирма "Екопрофесионал" ЕООД търси за назначаване на работа ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК, живущ в град Хасково или региона.
За контакти: Красимир Ангелов - Управител на ДДД
0988821728; www.ecoprofessional.eu; 
 
 

 

 

 

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024