Ръководство на гимназията

д- р Камен Димитров Ябълкаров - Директор
д.б.н.д- р Лидия Стоянова Блажева - ЗДУПД
зооинж. Ивелина Танева Пейчева - ЗДУД
инж.агр.Юлия Данаилова Колибарова - ЗДАСД
Наньо Стоянов Димов - ЗДАСД
Недялко Стоянов Добрев - ЗДАСД /общежитие/
Милен Ангелов Минев - училищен психолог
 

Преподаватели

1. Задължителна професионална подготовка

д- р Мариана Петкова Стефанова
д- р Георги Койчев Георгиев
д- р Радослава Илиева Йотова
д- р Динко Михайлов Динев
д- р Мария Христова Табанова
д- р Йорданка Димитрова Хитова
д- р Илияна Дамянова Петрова
д- р Иван Вълчев Иванов
д- р Динко Минчев Минчев
д- р Анастасия Петрова Чолакова
д- р Мариана Желязкова Костадинова
д- р Дамян Дончев Димитров
д- р Таня Ангелова Стоянова
д- р Борислав Вълев Драганов
зооинж.Румяна Иванова Матева
инж.химик Валя Янкова Иванова
инж.Даниела Щерева Колева
Асен Йорданов Анастасов
 

2. Задължителна подготовка


Галина Маркова Йорданова - Български език и литература
Марияна Димитрова Налбантова - Български език и литература
Делчо Николаев Делчев - Български език и литература
Радост Николаева Ангелова - Български език и литература
Таня Григорова Пенева - Английски език
Петър Иванов Иванов - Английски език
Патриция Стоянова Ахчиева - Английски език и Руски език
Илиана Манолова Манолова - Английски език и Немски език
Цонка Стойчева Паунова - Математика
Цветана Иванова - Математика и Информационни технологии
Антония Колева Николова - Информатика и ИТ и Математика
Красимира Динева Иванова - Информатика и ИТ и Математика
Петя Стойкова Радкова - Биология и здравно образование
Десислава Радулова Радулова - Биология и здравно образование
Мариана Костова Вълчева - Физика и астрономия и Математика
Боряна Стойкова Филипова - Химия и опазване на околната среда
Александър Русев Русев - История и цивилизация
Екатерина Стойкова Русева - История и цивилизация, Свят и личност
Йорданка Райчова Петрова - Обществени науки
Любомир Иванов Стоянов - Физическа култура и спорт
Тихомир Георгиев Китанов - Физическа култура и спорт
Румен Минев Михалев - Физическа култура и спорт

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019