Ръководство на гимназията

д-р Камен Димитров Ябълкаров - Директор
Антония Колева Николова - ЗДУД
д.б.н. д-р Лидия Стоянова Блажева - ЗДУПД
инж.агр.Юлия Данаилова Колибарова - ЗДАСД
Валентина Светославова Иванова - ЗДАСД
д-р Милен Ангелов Минев - училищен психолог
Марияна Гошева Вълкова - РНИКТ

Преподаватели

1. Задължителна професионална подготовка

д-р Мариана Петкова Стефанова
д-р Георги Койчев Георгиев
д-р Радослава Илиева Йотова
д-р Динко Михайлов Динев
д-р Мария Христова Табанова
д-р Йорданка Димитрова Хитова
д-р Илиана Дамянова Петрова
д-р Иван Вълчев Иванов
д-р Динко Минчев Минчев
д-р Анастасия Петрова Чолакова
д-р Мариана Желязкова Костадинова
д-р Дамян Дончев Димитров
д-р Таня Ангелова Стоянова
зооинж. Румяна Иванова Матева
инж.химик Валя Янкова Иванова
инж. Даниела Щерева Колева
Асен Йорданов Анастасов
 

2. Задължителна подготовка


Галина Маркова Йорданова - Български език и литература
Марияна Димитрова Налбантова - Български език и литература
Делчо Николаев Делчев - Български език и литература
Радост Николаева Ангелова - Български език и литература
Таня Григорова Пенева - Английски език
Петър Иванов Иванов - Английски език
Патриция Стоянова Ахчиева - Английски език и Руски език
Илиана Манолова Манолова - Английски език и Немски език
Цонка Стойчева Паунова - Математика
Цветана Иванова - Математика и Информационни технологии
Красимира Динева Иванова - Информационни технологии и Математика
Петя Стойкова Радкова - Биология и здравно образование
Десислава Радулова Радулова - Биология и здравно образование
Мариана Костова Вълчева - Физика и астрономия и Математика
Боряна Стойкова Филипова - Химия и опазване на околната среда
Евелина Йорданова Йорданова - История и цивилизация
Йорданка Райчова Петрова - Обществени науки
Любомир Иванов Стоянов - Физическа култура и спорт
Тихомир Георгиев Китанов - Физическа култура и спорт
Румен Минев Михалев - Физическа култура и спорт

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024