Панорама на професионалното образование и обучение 2024 година

10.05.2024 ·   Новини
Панорама на професионалното образование и обучение 2024 година, град Стара Загора
За Вас седмокласници!
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ“, ще осъществява прием през учебната 2024/2025 година по следните специалности:
✅“Ветеринарен техник”, професия „Ветеринарен техник“ с разширено изучаване на Английски език;
✅“Ветеринарен техник”, професия „Ветеринарен техник“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;
✅“Ветеринарен лаборант”, професия „Ветеринарен лаборант“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;
✅ “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.


Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024