Обществен съвет МАНДАТ 2023-2026

 Състав на Обществения съвет към НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора

 

Председател:

д-р Руско Петров Петров -  представител на работодателите

Членове:

1.      Иванка Петкова - представител на финансиращия орган;

2.      Зорница Вълчева Лозева- представител на родителите на учениците;

3.      Савка Петрова Атанасова - представител на родителите на учениците;

4.      Стоян Славов Стоянов - представител на родителите на учениците; 

5.      Стоян Иванов Кючуков - представител на родителите на учениците; 

6.      Ганчо Иванов Стойчев - представител на родителите на учениците.

 

Резервни членове и поредността на заместване:

1.      Мария Цоловска - представител на финансиращия орган;

2.      д-р Христина Иванова Клисурова - представител на работодателите;

3.      Даниела Динева Генова - представител на родителите на учениците;

4.      Златина Рашева Петкова - представител на родителите на учениците;

5.      Златка Христова Русева - представител на родителите на учениците;

6.      Стоян Делчев Баджаков - представител на родителите на учениците;

7.      Добромира Кирилова Желязкова - представител на родителите на учениците.

              *  Общественият съвет е определен със Заповед № РД-11-505/12.01.2023 г. на директора на НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024