Състав на Обществения съвет към НПГВМ "Иван Павлов"

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
д- р Зоя Асенова Лазарова - бивш ученик на гимназията, представител на родителите на учениците

ЧЛЕНОВЕ:
1. Стефка Бояджиева - началник отдел "АПФСИО" в РУО - Стара Загора
2. Таня Жекова - родител, представител на родителите на учениците
3. Иванка Тодорова - родител, представител на родителите на учениците
4. Елисавета Пенева - родител, представител на родителите на учениците
5. д- р Живко Желязков - бивш ученик на гимназията, представител на родителите на учениците
6. Радка Господинова - представител на работодателите

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Самие Кенан - родител, представител на родителите на учениците
2. Красимира Господинова - родител, представител на родителите на учениците
3. Гергана Пешева - родител, представител на родителите на учениците
4. д- р Слави Цеков - представител на работодателите

 
 

 

* * * * * 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ на НПГВМ "Иван Павлов" за 2018 година

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
30 МАРТ 2017

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019