Обществен съвет МАНДАТ 2019-2022

 Състав на Обществения съвет към НПГВМ "Иван Павлов"

 

Председател:

 д-р Зоя Бънчева -  представител на работодателите

Членове:

1.      Стефка Бояджиева - представител на финансиращия орган;

2.      Иван Константинов Иванов - представител на родителите на учениците;

3.      Донка Събева Динева - представител на родителите на учениците;

4.     Стойно Николов Радев - представител на родителите на учениците; 

5.      д-р Живко Димитров Желязков  - представители на родителите, в качеството си на бивш възпитаник, който не е родител на ученик от училището;

6.      д-р Руско Петров Петров -  представители на родителите, в качеството си на бивш възпитаник, който не е родител на ученик от училището.

 

Резервни членове и поредността на заместване:

1.      Щилияна Славчева Петкова - представител на родителите на учениците;

2.      Тройо Найденов Троев - представител на родителите на учениците;

3.      Живка Василева Грозева - представител на родителите на учениците;

4.      Петя Стоянова Ангелова – Банева -  представител на родителите на учениците;

5.      Николай Ангелов Колев - представител на родителите на учениците.

              *  Общественият съвет е определен със Заповед № РД-11-650/16.01.2020 г. на директора на НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора.

Обществен съвет МАНДАТ 2016-2019

Състав на Обществения съвет към НПГВМ "Иван Павлов"

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
д- р Зоя Асенова Лазарова - бивш ученик на гимназията, представител на родителите на учениците

ЧЛЕНОВЕ:
1. Стефка Бояджиева - началник отдел "АПФСИО" в РУО - Стара Загора
2. Таня Жекова - родител, представител на родителите на учениците
3. Иванка Тодорова - родител, представител на родителите на учениците
4. Елисавета Пенева - родител, представител на родителите на учениците
5. д- р Живко Желязков - бивш ученик на гимназията, представител на родителите на учениците
6. Радка Господинова - представител на работодателите

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Самие Кенан - родител, представител на родителите на учениците
2. Красимира Господинова - родител, представител на родителите на учениците
3. Гергана Пешева - родител, представител на родителите на учениците
4. д- р Слави Цеков - представител на работодателите

 
 

 

* * * * * 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ на НПГВМ "Иван Павлов" за 2018 година

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
30 МАРТ 2017

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2023