Вътрешноинституционални обучения
 • Тема на обучението: "Запознаване с измененията и допълненията в наредбите и законите на МОН"
 • Място на провеждане: НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора
 • Дата: 20.09.2021 г.
 • Начален час: 14:30 ч.
 • Краен час: 15:30 ч.
 • Лектори: Председателите на МО (Цонка Паунова, д-р Мария Табанова и зооинж. Тодорка Ангелова)
 • Брой участници: 50

* * *

 • Тема на обучението: "Разработване и приемане на планове за дейността на МО"
 • Място на провеждане: НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора
 • Дата: 24.09.2021 г.
 • Начален час: 14:30 ч.
 • Краен час: 15:30 ч.
 • Лектори: Председателите на МО (Цонка Паунова, д-р Мария Табанова и зооинж. Тодорка Ангелова)
 • Брой участници: 50

* * *

 • Тема на обучението: "Работа с електронен дневник AdminPlus. Новости за педагогическите специалисти"
 • Място на провеждане: НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора
 • Дата: 14.10.2021 г.
 • Начален час: 14:30 ч.
 • Краен час: 17:30 ч.
 • Лектори: Антония Николова, Цветана Иванова
 • Брой участници: 50

* * *

 • Тема на обучението: "Разработване и използване на онлайн тестове в Microsoft Teams"
 • Място на провеждане: НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора
 • Дата: 18.10.2021 г.
 • Начален час: 14:30 ч.
 • Краен час: 17:30 ч.
 • Лектори: Цветана Иванова
 • Брой участници: 50

* * *

 • Тема на обучението: "Работа с ученици със СОП и индивидуално обучение"
 • Място на провеждане: НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора
 • Дата: 24.03.2022 г.
 • Начален час: 14:30 ч.
 • Краен час: 16:30 ч.
 • Лектори: Класните ръководители
 • Брой участници: 50

* * *

 • Тема на обучението: "Психотренинг - предизвикателства при работа в електронна среда"
 • Място на провеждане: НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора
 • Дата: 28.04.2022 г.
 • Начален час: 14:30 ч.
 • Краен час: 17:30 ч.
 • Лектори: д-р Милен Минев
 • Брой участници: 50

* * *

 • Тема на обучението: "Хигиена на умствения труд при работа в електронна среда"
 • Място на провеждане: НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора
 • Дата: 22.06.2022 г.
 • Начален час: 14:30 ч.
 • Краен час: 17:30 ч.
 • Лектори: Асен Анастасов
 • Брой участници: 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024