Образователна мобилност, 2015
Програма "Еразъм+"

05.05.2015 ·   Новини

СПИСЪК на участниците по Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки- успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност, за периода 18 април 2015 - 04 май 2015 г.

№   Трите имена на ученика   Клас
1   Димитринка Кирова Вичева   11г
2   Иван Руменов Якимов   11а
3   Дарина Христова Христова   11а
4   Иван Георгиев Русенов   11г
5   Стою Иванов Баръмски   11г
6   Аделина Мирославова Минчева   11а
7   Теодор Тодоров Тосев   11г
8   Мартин Тодоров Иванов   11а
9   Петър Бориславов Петров   11а
10   Станислав Петров Алексов   11а
11   Рада Миткова Митева   11в
12   Иван Светославов Славов   11в
13   Нели Валентинова Георгиева   11в
14   Теньо Димитров Димитров   11в
15   Валерия Мариова Христова   11в
16   Кримена Иванова Ангелова   11е
17   Неделина Илкова Маламова   11в
18   Християна Ивайлова Христова   11в
19   Петя Живкова Тенева   11в
20   Ива Александрова Чобанова   11е
21   д- р Лидия Стоянова Блажева   ПДУПД
22   Илиана Дамянова Тотева - Петрова   старши учителНационална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024