Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2021 г.
11-12.05.2021 г.

11.05.2021 ·   Новини

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" гр. Стара Загoра, обучава ученици по следните специалности:

  • специалност "Ветеринарен техник";
  • специалност "Ветеринарен лаборант";
  • специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки".


Категории

 Новини
 Постижения

Последни публикации:

25.06.2021
   Новини
Ден на талантите
23 юни 2021 г.

11.05.2021
   Новини
Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2021 г.
11-12.05.2021 г.

19.10.2020
   Постижения
Национален рецитаторски конкурс
18 октомври 2020 г.

01.06.2020
   Постижения
Послание в стихотворна форма
24 май - Виртуална книга

01.06.2020
   Постижения
Защо съм учител?
Национален литературен конкурс на ИГ "Просвета"

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2021