Със заповед № 0009-2863/ 09.10.2018 г. Министърът на образованието и науката утвърди
Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците
за учебната 2018/2019 година, който включва

Национален конкурс
„Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

за рисунка, есе, фотография, презентация, сайт или блог, репортажна статия в училищен вестник, късометражен филм,
организиран от НПГВМ „Иван Павлов“ с партньори РУО и Община Стара Загора.

Краен срок за изпращане на конкурсните работи -
30 май 2019 година


СТАТУТ на Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

 

 

* * * * *

 

Д-р Йорданка Хитова и д-р Иван Вълчев,

преподаватели от НПГВМ "Иван Павлов", извършиха

успешна операция при рядко срещана диагноза - 

обстипация на книжката при преживните животни.

 

* * * * * 

 

             

6 декември 2018, София

На 6 декември 2018 година на проведената в София Валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм+“ реализираният от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов” – Стара Загора проект на тема: „Европейски знания и компетентности, получени по време на обучение в професионалната дуална система – гарант за успешно работно място“ получи висока оценка и беше отличен със Знак за качество и сертификат, връчени от заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев на директора на гимназията д-р Камен Ябълкаров.

 

* * * * * 

 

22 ноември 2018

 

        Вътрешноинституционално обучение в НПГВМ "Иван Павлов" на тема: "Приложение на ЗАКОНА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗБППМН)" с гост- лектор г- жа Донка Вътева - Секретар на МКБППМН към Община Стара Загора.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024