„Не забравяйте, но не отмъщавайте!“
115 години от Преображенското въстание и 105 години от падането на Одринската крепост

04.06.2018 ·   Постижения

 

2- 3 юни 2018, Ивайловград
Тракийско дружество "Одринска епопея" - Стара Загора

 

        Класиране на ученическите конкурсни работи на ученици от НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора  на Областния ученически конкурс


„Не забравяйте, но не отмъщавайте!“,


проведен по повод 115 години от Преображенското въстание и 105 години от падането на Одринската крепост и от Разорението на тракийските българи.
        Категория РИСУНКА, възрастова група VIII- XII клас:
II място: Мариела Драгомирова Желязкова (VIII клас, НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора)
        Категория ПРЕЗЕНТАЦИЯ, възрастова група VIII- XII клас:
II място: Николай Христомиров Николов (IX клас, НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора)
III място: Кадиржан Айдън Иса (VIII клас, НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора), Ростислав Руменов Лефтеров (IX клас, НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора)

      Съгласно регламента на конкурса авторите на класираните от I до IV място конкурсни работи са наградени от Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора с посещение на историческата местност „Илиева нива“ в град Ивайловград.
Пътуването се състоя на 2 и 3 юни 2018 година.

„От мое име и от името на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора изказвам искрена благодарност за участието на Вашите възпитаници в конкурса. Уверен съм, че това наистина е подпомогнало самостоятелната изява на изследователските и творческите им възможности, допринесло е за развитието на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене – чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация, както и за формирането на ценностни ориентири и личностни качества, свързани с ученето и патриотичното възпитание.
Благодаря на директорите за това, че популяризираха сред учениците и учителите информацията за конкурса.
Благодаря на учителите за това, че подкрепиха своите ученици при изявите на техните таланти.
Специални благодарности към г- н Иван Желязков, старши експерт от Регионално управление по образование - Стара Загора за активното съдействие при организиране и провеждане на Областния ученически конкурс.“

 ЦАНКО АТАНАСОВ
Председател на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара ЗагораНационална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024