Със заповед № РД-09-2248/ 05.09.2023 г. Министърът на образованието и науката утвърди 

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците
за учебната 2023/2024 година, който включва

Национален конкурс
„Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

за рисунка, есе, фотография, презентация, сайт или блог, репортажна статия в училищен вестник, късометражен филм,
организиран от НПГВМ „Иван Павлов“ с партньори РУО и Община Стара Загора.

Краен срок за изпращане на конкурсните работи -
30 май 2024 година


СТАТУТ на Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие  за оповестяване на резултатите от конкурса 

 

* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024