Общежитието към Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина ,,Иван Павлов"- гр. Стара Загора съществува от 1975 година. Обитава отделен четириетажен корпус в двора на гимназията. Капацитетът му е 250 места. Стаите са с по три легла, южно изложение и със собствени санитарни възли. Стаите са с парно отопление и топла вода. В момента наемът на всеки ученик е 22 лв.(с възможност за освобождаване от него при нисък доход на родителите).


   Съществуват удобни транспортни връзки с централната част на града. В общежитието на НПГВМ ,,Иван Павлов" работи екип от възпитатели със значителен педагогически опит, квалификация и стаж по специлните и общообразователните предмети – двама ветеринарни лекари, двама зооинжинери, биолог, химик, литератор, двама специалисти по математически и технически дисциплини и един учител по физкултура и спорт.


       С децата се работи в групи и индивидуално по отделните учебни дисциплини.
    Грижите и контролът са денонощни - 10 месеца в годината. Има постоянна фиксирана и мобилна връзка с бърза помощ, МВР, педиатър и зъболекар, както и връзка с родителите на всеки ученик.

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019