Летописна книга

     На 25.08.1949 год. по искане на обществеността в Стара Загора отваря врати Държавната мъжка земеделска гимназия "Вилянс" с директор агр. Никола Островски.
        На 25.09.1949 год. е открита първата учебна година с 80 ученици от цялата страна по специалността "Земеустройство" в сградата на основно училище "Кирил Христов". Директор на гимназията от 1.10.1949 година е Тодор Михайлов Милушев. База за практически знания са Държавен овощен разсадник и Скотовъден институт/Научноизследователски институт по говедовъдство и овощарство/.
     През учебната 1950/1951 година учениците продължават да учат в сградата на основно училище "Кирил Христов", а основно училище "Кирил и Методий" е пансион за учещите в гимназията. Директор от 01.09.1950 година е Иван Стефанов Колев. Това е първата стопанска година, започнала на 15.10.1950 година с 250 дка земя, взета от бившия разсадник на града и с малък обор с две кобили от земеделска гимназия град Костинброд, крава, три свине и 80 кокошки от раса "Легхорн" и инвентар, изпращан от други гимназии. Със средства на гимназията е построен втория етаж на основно училище "Кирил Христов", където провеждат и учебните си занятия.
    През учебната 1952/1953 година започва за първи път курс по ветеринарна медицина - 47 курсисти към Държавната земеделска гимназия. Директор от 01.09.1952 година е Димитър Минев Димитров. От 01.07.1952 година се въвежда двойното счетоводство със счетоводител Никола Капитанов. Същата година се дипломират първите ученици от отдел "Земеустройство" - 40 курсисти , които получават квалификация "младши агроном земеустроител".
    През учебната 1953/1954 година е сложено началото на музея в училището. Дипломирани са 40 курсисти с квалификация " младши агрономи земеустроители".
     От 1953 до 1955 година Министерството на земеделието строи нова сграда на училището в с. Кольо Ганчево - на 3 км. от града.
        Учебната 1955/1956 година започва в новопостроената сграда. Директор е Христо Колев Петров. Приети са 170 курсисти - ветеринарна медицина. Построява се първият свинарник и е създадена зеленчукова градина. Променено е името на училището - става Техникум по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов". Завършват първите 30 специалисти - ветеринарни фелдшери, от които 7 девойки и 29 младши агрономи - земеустроители.
       През учебната 1956/1957 година с помощта на учениците е построена и обзаведена малка учебно-опитна лечебница за провеждане на практики и е създадена колекция от дребни животни - зайци, морски свинчета, кучета, гълъби.
        През 1958/1959 година се извършва прием след 8-ми клас - 571 ученици и след 11-ти - 80 ученици. Разширява се лечебницата, започват строежи на клиники и стадион.
      Учебната 1963/1964 година започва по нов учебен план - 50% от часовете са по учебна практика. Основната задача е подготовка на висококвалифицирани кадри. Създава се библиотека.
    През следващите години се държи тясна връзка с научния институт - НИИЖ. Провежда се обмяна на опит с Техникум в град Кромерищ - Чехословакия, град Кьоледи - ГДР, град Ленинград. Поддържа се връзка с Техникумите в гр. Айтос, Благоевград, Ловеч, с НИИ за борба с болести по свинете - гр. Враца. Създават се много кръжоци. Училището печели много награди от спортни състезания.
    През учебната 1973/1974 година училището чества тържествено 25 години от създаването си. Клубът по ТНТМ е обявен за клуб-еталон в работата на ТНТМ. Възпитаник на училището е м.с. Иван Боев - конен спорт. Отборът по борба - свободен стил, става републикански шампион, танцовият състав е носител на Златен медал на IV -ти републикански фестивал на художествената самодейност. Техникумът става носител на орден "Кирил и Методий" - I-ва степен.
       През учебната 1978/1979 година поради големия брой кандидати с прием след 8-ми клас с разрешение на Дирекция "Народна просвета" и МНП е проведен конкурсен изпит по биология. Учебната година започва с 589 ученици. Те се обучават в много добра база. Отлични са кабинетите по хирургия - д-р Кирчев, анатомия - д-р Гочев, руски език - Стоянова, френски език - Моллова, микробиология - д-р Куртева.
       Учебната 1980/1981 година започва с 673 ученици. Директор е д-р Койчо Койчев, зам. директори са д-р Тодор Деянов и Цветана Канева. Изнасят се открити уроци при много добри преподаватели, функционират 13 кръжока, клуб за естетическо възпитание, театрален състав, експедиционни отряди. На XI преглед на ТНТМ кръжокът по биология, ръководен от Тройчо Троев, получава 6 златни значки. Под ръководството на Богданов спортистите печелят 14 златни, 16 сребърни и 8 бронзови медала от окръжни и градски състезания.
         През учебната 1981/1982 година е въведена нова система на обучение в I-ви курс. Броят на учениците е 643; преподавателите са 38 - 23 специалисти и 15 преподаватели по общообразователна подготовка. Открива се постоянна музейна експозиция, която проследява историческото развитие на училището. На посещение идва уредничката на музея на Иван П. Павлов в Ленинград - Елена Андреева. По случай 13 - вековния юбилей на Българската държава училището е наградено с медал "1300 години България".
     1982/1983
Училището е лишено от собствената си материална база, предоставена на ВУЗ в града. Това поражда редица неудобства, но обучението се извършва от много добри преподаватели - д-р Койчев и д-р Стойчовски - к.в.м.н.; 7 преподаватели са с I-ви клас квалификация, 5 с втори клас квалификация. Тук работят главни учители - д-р Антоанета Пенева, д-р Петко Тенев, д-р Матьо Матев, д-р Йордан Петров, д-р Антон Грънчаров. Старши учители са д-р Събо Будаков, Димо Димов, Бончо Бонев. Клубът за ТНТМ има 17 кръжока с 280 участници - ръководител е д-р Желязко Господинов.
     1983/1984 година започва с 722 ученици - 19 редовни паралелки и 3 паралелки към ПУЦ на АПК "Загоре". Завършилите до 1983/1984 година включително са 4000 ветеринарни специалисти.
     1986/1987
Учебната година започва с 681 ученици - 15 паралелки след 8-ми клас, 4 паралелки след 11-ти клас, 3 паралелки на ПУЦ към АПК "Загоре". Извършено е сливане на някои специални дисциплини - анатомия и физиология, хранене и развъждане, акушерство и изкуствено осеменяване. Въведен е предмет информатика.
     1989/1990
След 10 ноември 1989 година е наложена оставката на директора д-р Койчев и на зам.директора Петрушка Недева. До края на учебната година е директор д-р Тодор Деянов. Брой курсисти - 605 в 19 паралелки. Техникумът разполага с 22 учебни стаи и лаборатории, физкултурен салон, кинозала, библиотека, медицински кабинет. Притежава около 120 дка земя.; почивна база в гр. Ахтопол с 11 стаи, оборудвана столова, сервизни помещения; още една почивна база до с. Казанка с 3 стаи и сервизни помещения. За нуждите на УОС има една лекотоварна кола, джип и две тежкотоварни коли. Притежаваните стопански сгради са клиники по хирургия, акушерство и вътрешни болести, аптека, гаражи, складове за фураж на животните, дърводелна. В техникума се обучават две заводски паралелки при системата присъствено-задочна. Те са към ПУЦ - АФ "Загоре". Имат състав от 25 курсисти. Обучението се води от 17.30 часа при 4 дневна седмица и получават квалификация "механизатор в растениевъдството". В компютърната зала има 8 компютъра. Тази и следващата учебна година учениците се дипломират с дипломна защита и устен държавен изпит по практика, защото тези два випуска са по стар учебен план. В УОС има ферми: за едри животни, за дребни животни, за птици.
     1990/1991
Учебната година започва с 6 паралелки в 1-ви курс. Съгласно новите разпоредби броят на учениците в паралелка е 26. Общ брой на паралелките - 22. Директор е д-р Тодор Матев Деянов, зам.директори- Желязко Господинов и Катя Стоянова Петрова.
     1991/1992
Общ брой учениците - 650. Освен редовните паралелки са създадени и 4 с двегодишен курс на обучение след завършено средно образоване. Конкурсният изпит е по математика. След пенсионирането на директора д-р Тодор Деянов, от 16 март 1992 година, е назначен д-р Иван Чакъров за временноизпълняващ длъжността директор.
     1992/1993
Приети са ученици в I-ви курс след 8-ми клас - 4 паралелки с профил ветеринарен техник и една паралелка - ветеринарен лаборант - само девойки. Директор е д-р Иван Чакъров, пом.директор по административно-стопанските въпроси - Люба Стоянова и д-р Димитър Караперев - помощник - директор по производствената дейност.
     1993/1994 -учениците в I-ви курс започват да учат по нов учебен план.
     1994/1995
Общ брой курсисти - 589 в 21 паралелки. Директор - д-р Иван Чакъров, пом.директор по производствената дейност - д-р Камен Ябълкаров, пом.директор по административната част - Люба Стоянова.
Във връзка с новия учебен план във II-ри курс за ветеринарен техник за пръв път се провежда обучение за квалификация водач на МПС категория Т.
     1995/1996
Общ брой курсисти - 664. За първи път е осъществен прием след 7-ми клас с интензивно изучаване на чужд езис с конкурсен изпит по биология.
     1996/1997
Общ брой ученици - 674. Осъществена е връзка за взаимна размяна на групи с колежаните от селскостопанския лицей от гр. Ретел, Франция. 30 колежани и 3 ръководители гостуват 2 седмици на техникума. След 3- годишна подготвителна работа се поставя началото на размяна на групи за взаимно опознаване и ползване опита и постиженията на двете училища - в град Ретел , Франция и ТВМ.
  1997/1998 - Общ брой ученици 673 в 26 паралеки. Директор д-р Иван Чакъров, пом.директор по производствената дейност - д-р Камен Ябълкаров, пом.директор по административните въпроси - Люба Стоянова. През есентта на 1997 година група от 32 души - 26 ученици , д-р Иван Чакъров, д-р Янчита Косева, Тодорка Владева и Стефка Петрова, връщат визитата в гр. Ретел, Франция. Двама ученици от училището - Георги Златев и Жанина Иванова са на стаж във Франция.
      1998/1999
Общ брой ученици - 666 - в 26 паралелки. Прием след 7 клас - 1 паралка вет.техник с френски език и 1 паралелка вет.лаборант с английски език; прием след 8 клас - 3 паралелки вет.техник и 1 паралека земеделски техник с 4- годишен курс на обучение. За първи път през учебната 1998/1999 година прием след 8 клас - кандидатите са приети без конкурсен изпит - по документи. Балът се образува от оценките по дипломата: по бълг.език и литература, химия и утроената оценка по биология. Педагогически състав - 61 човека. Директор е д-р Иван Чакъров, пом.директор по производствената дейност - д-р Камен Ябълкаров, пом.директор по административните въпроси - Люба Стоянова, пом.директор по учебната дейност - Ивелина Пейчева. Започва основен ремонт на покривната конструкция на централната сграда. Поради липса на средства не е подменен целият покрив с ламаринени плоскости, въпреки усилията на ръковоството и настояването пред МЗГАР за допълнителни средства.
     1999/2000
Общ брой ученици - 662 в 26 паралеки. Прием след 7 клас - 1 паралелка вет. техник с интензивно изучаване на френски език и 1 паралелка вет.лаборант с интензивно изучаване на английски език; прием след 8 клас - 3 паралелки вет. техник и 1 паралелка зем.техник. Приетите ученици 1999/2000 започват да учат по нов учебен план с уеднаквен образователен минимум по общообразователните предмети за всички училища. Новият учебен план е приложен за приетите 1998/1999 и интинзивно изучаване на чужд език. Обучението се осъществява в съответствие с новия Правилник за приложение на ЗНП, новия закон за професионалното образование. Педагогически състав - 57 души.
     2000/2001
Общ брой ученици - 631 в 27 паралелки. Прием след 7 клас 1 паралелка вет.техник и 1 паралелка вет.лаборант; прием след 8 клас - 1 паралелка вет.лаборант и 4 паралелки вет.техник. Приема след 8 клас е без приемен изпит. Професионалното обучение на учениците се провежда главно в лабораториите, клиниките и учебно - опитното стопанство. Отделни занятия се провеждат в клиниките, лабораториите, катедрите, конната база, пчелина и учебно-опитното стопанство на Тракийския университет, месокомбината, млекоцентралата, осеменителния център в Стара Загора, птицекланница "Градус", НИИГО, ХЕИ, РВМНИИ, фуражен завод "Провими-Зара", районната транспортна ветеринарномедицинска служба, маслодобивния завод "Бисер Олива", Регионалната служба по селекция и репродукция в животновъдството в Сливен, фирма "Катекс" в Казанлък, частна мандра в с. Сърнево. Проведени са 7 практически занятия в селата около Стара Загора с цел ваксинация на свине против чума. В профил ветеринарен техник започва изучаването на нов предмет - "Биология и болести по кучета и котки". Функционират и две секции: "Развъждане и хранене на зайци" и "Биология и болести по бубите". Учениците от специалност "земеделски техник" " използват специалнооборудван кабинет със съвременна германска техника в Българо-германския център за професионално обучение. Направен е частичен ремонт на парното отопление. Проблем е осигуряването на гориво за отопление. Придобивка са 2 стари компютъра, дарени от МЗГ. В сградата на общежитието една зала е преустроена в два кабинета по информатика. Закупени са 6 компютъра с пари от продадени на търг амортизирани селскостопански средства, получени преди 8 години от ПУЦ към АПК "Загоре". Среден успех - 5.04. Успешно дипломирани 129 ученици. Пълни отличници на випуска - Севда Асенова, Иван Колев, Михаил Василев, Теодора Василева.
     2002/2003
Брой на учениците в началото на годината - 604 в 24 паралелки. Прием след 7 клас с изпит по български език и лителатура и математика, приети са 1 паралека вет.лаборант с инт.изучаване на АЕ и 1 паралелка вет.техник с инт. изучаване на АЕ; Прием след 8 клас е по документи с балообразуващи предемети от свидетелството за завършен 8 клас - бълг.език и литература, математика, химия и утроената оценка по биология. Приети са 3 паралелки вет.техник. Педагогически персонал - 61 души. Директор - д-р Иван Чакъров, пом.директор по учебно-производствената дейност д-р Камен Ябълкаров, пом.директор по учебната дейност - зооинженер Ивелина Пейчева. Със заповед на министъра на образованието и науката от месец април 2003 година всички техникуми в страната се преименуват на професионални гимназии. ТВМ вече се нарича ПГВМ "Иван П. Павлов". Започва газификацията на отоплителната инсталация. В стопанството на ПГВМ се отглеждат 10 говеда, 20 овце, 20 свене, 2 кобили, 2 заека и 6 морски синчета. Завършилите 12 клас получават диплома за средно образование - 144 ученици. От специалност "земеделска техника" , учениците вземат държавните изпити по теория и практика и получават втора степен на професионална квалификация "земеделски техник". Учебните планове за профилите вет.техник и вет.лаборант имат само 3-та степен на професионална квалификация, която се получава след завършен 13 клас и успешно положени държавни изпити по теория и практика.
     2003/2004
Общ брой на учениците в началото на учебната година - 710 в 29 паралелки. Прием след 7 клас с приемен изпит по БЕЛ и математика - 1 паралелка вет.лаборант с интензивно изучаване на АЕ и 1 паралелка вет.техник с интензивно изучаване на АЕ. Прием след 8 клас - 4 паралелки вет.техник. по документи . Поради продължително боледуване на директора д-р Иван Чакъров за временно изпълняващ длъжността "директор" назначен от 17.09.2003 г. д-р Желязко Господинов. На 23.10.2003 година д-р Иван Чакъров почива и договорът на д-р Господинов е продължен до провеждането на конкурс за длъжността "директор" на училището. Педагогически персонал - 61 човека. Дипломирани в 12 клас - 110 ученика. Свидетелство за трета степен професионална квалификация получават 95 души.
     2004/2005
Брой ученици в началото на годината - 681. Прием след 7 клас /изпит по БЕЛ и математика/ - 1 паралелка вет.лаборант с интензивно изучаване на АЕ и 1 паралелка вет.техник с интензивно изучаване на АЕ; прием след 8 клас /по документи/- 4 паралеки вет.техник. От 18.02.2005 година след успешно издържан конкурс за директор на ПГВМ е назначен д-р Камен Ябълкаров. Педагогически персонал - 61 човека. Държавните изпити в 13 клас са проведени по новия учебен план и свидетелства за трета степен професионална квалификация получават 47 ученици. Диплома за средно образование получават 118 ученици.
     2005/2006
Брой на учениците 706 в 30 паралелки. Прием след 7 клас/изпит по БЕЛ и математика/ 1 паралелка вет.лаборант с АЕ, 1 паралелка вет.техник с АЕ; прием след 8 клас /по документи/ - 4 паралелки вет.техник. 65 човека педагогически състав. Директор е д-р Камен Ябълкаров, д-р Лидия Блажева - пом.директор по учебно-производстванта дейност, пом.директор по учебната дейност - Ивелина Пейчева, пом.директор по административно стопанската дейност - агроном-инженер Юлия Колибарова. През учебната година са получили основно образование - 35, средно образование - 138 , трета степен професионална квалификация - 46 ветеринарни техници и 13 ветеринарни лаборанти.
     2006/2007
Общ брой - 717 ученици в 30 паралеки. Прием след 7 клас - една паралелка вет.лаборант и една - вет.техник с АЕ и прием след 8 клас - 3 паралелки - вет.техник и 1 вет.лаборант. През тази година в страната се проведоха пробни държавни зрелостни изпити. ПГВМ е едно от малкото избрани за целта. Учениците от 12 клас се представиха с добри резултати и 100% явяване. Основно образование придобиха 47 ученици, средно -136, а свидетелство за трета степен професионална квалификация - 62 ученици.
     2007/2008 
Общ брой на учениците 693 в дневна форма на обучение /28 паралелки/ и 48 - в самостоятелна форма на обучение. Прием след 7-ми клас - 1 паралелка спец. ветеринарен техник и една - ветеринарен лаборант с интензивно изучаване на английски език и прием след 8-ми клас - една паралека ветеринарен лаборант и две - ветеринарен техник. 35 учители и възпитатели повишиха квалификационната си степен. Сформирани са две методически обединения: по професионална подготовка и по общообразователни предмети. Гимназията участва в различни проекти и програми , благодарение на което се направиха подобрения на материалната база на училището. Възпитаниците на гимназията Мартин Стоев и Росен Иванов от 11Б клас са удостоени с грамоти "Анастасия Тошева" за високи лични постижения в извънкласна форма на образованието. Създаден е ансамбъл за народни танци , който участва в различни мероприятия, организирани от училището, общината и Младежкия дом. За пръв път през тази учебна година се проведоха задължителни Държавни зрелостни изпити. От 140 явили се 134 ученици успяха да завършат средното си образование още през месец юни. От тази учебна година заработи столова за хранене.
     2008/2009 
Общ брой на учениците 576 в дневна форма на обучение /26 паралелки/ и 128 самостоятелна форма на обучение. Прием след 7-ми клас - 1 паралелка спец. ветеринарен техник с интензивно изучаване на английски език и прием след 8-ми клас една паралека ветеринарен лаборант, една - ветеринарен техник и една паралека професия Икономист, специалност земеделско стопанство. Галина Йорданова - учител по български език и литература получи почетно отличие "Неофит Рилски" за дългогодишна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета. Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" е носител на колективната наградата "Анастасия Тошева" за високи постижения в областта на образованието.
     2009/2010  
Общ брой на учениците 508 в дневна форма на обучение, 135 в задочна и 104 самостоятелна форма на обучение. Прием след 7-ми клас - 1 паралелка спец. ветеринарен техник с интензивно изучаване на английски език и прием след 8-ми клас една паралека ветеринарен лаборант, една - ветеринарен техник и една паралека специалност "Контрол по качеството и безопастност на храни и напитки". Тържествено се отбеляза 60 годишня юбилей на училището. Учениците активно участваха в конкурси и печелеха награди както на училищно, общинско и национално ниво. Активно участие в извънкласни дейности.
     2010/2011 
Общ брой на учениците 520 в дневна форма на обучение, 267 в задочна и 18 самостоятелна форма на обучение. Новоприети ученици по специалност "Ветеринарен техник" и "Техник-технолог по контрола на качеството на храни и напитки" - прием след седми клас, специалност "Ветеринарен техник" и "Техник-технолог по контрола на качеството на храни и напитки" - прием след завършено основно образование. Общо новоприети ученици - 160 от 14 области на РБългария.

     2011/2012

Учебната година започна с общ брой на учениците 535 в дневна форма на обучение и 240 ученици в самостоятелна форма на обучение. Реализиран беше прием на ученици в пет паралелки - три след завършен седми клас и две след завършено основно образование. Новоприетите ученици бяха общо 137. След завършен седми клас бяха приети 88 ученици, разпределени в една паралелка специалност "Ветеринарен техник" - 30 ученици, една паралелка специалност "Ветеринарен лаборант" - 29 ученици и една паралелка специалност "Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки" - 29 ученици. След завършено основно образование бяха приети ученици в една паралелка "Ветеринарен техник" - 29 ученици и една паралелка "Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки" - 20 ученици.  Общият брой приети ученици след основно образование - 49.

     2012/2013

Учебната година започна с общ брой на учениците 547 в дневна форма на обучение и 134 ученици в самостоятелна форма на обучение. Реализиран беше прием на ученици в шест паралелки - три след завършен седми клас и три след завършено основно образование. Новоприетите ученици бяха общо 142. След завършен седми клас бяха приети 78 ученици, разпределени в една паралелка специалност "Ветеринарен техник" - 26 ученици, една паралелка специалност "Ветеринарен лаборант" - 26 ученици и една паралелка специалност "Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки" - 26 ученици. След завършено основно образование бяха приети ученици в една паралелка "Ветеринарен техник" - 23 ученици, една паралелка "Ветеринарен лаборант" - 19 ученици и една паралелка "Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки" - 22 ученици.  Общият брой приети ученици след основно образование - 64.

     2013/2014

Учебната година започна с общ брой на учениците 562 в дневна форма на обучение и 11 ученици в самостоятелна форма на обучение. Реализиран беше прием на ученици в шест паралелки - три след завършен седми клас и три след завършено основно образование. Новоприетите ученици бяха общо 145. След завършен седми клас бяха приети 79 ученици, разпределени в една паралелка специалност "Ветеринарен техник" - 26 ученици, една паралелка специалност "Ветеринарен лаборант" - 27 ученици и една паралелка специалност "Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки" - 26 ученици. След завършено основно образование бяха приети ученици в една паралелка "Ветеринарен техник" - 25 ученици, една паралелка "Ветеринарен лаборант" - 20 ученици и една паралелка "Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки" - 21 ученици.  Общият брой приети ученици след основно образование - 66.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024