Решения на Педагогическия съвет на НПГВМ "Иван Павлов" за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2019/2020 година с проекти:

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022