Проект: „Дигитално-медийна грамотност, посредством училищна телевизия и радио“, 2023-2026 г.
Представя: Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ град Стара Загора – във века на знанието и иновациите!
 

 

Решения на Педагогическия съвет на НПГВМ "Иван Павлов" за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2019/2020 година с проекти:

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024