ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Заповед РД09-2046 на министъра на образованието и науката

Заповед РД09-2049 на министъра на образованието и науката

Заповед РД09-2050 на министъра на образованието и науката

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024