Заповед №2017/09.09.2016г. за изграждане на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище за учебната 2016/2017 година

 

Заповед №2018/09.09.2016г. за запознаване с Механизъма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

 

Заповед №2025/10.09.2016г. за утвърждаване на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора за учебната 2016/2017 година

 

Заповед №2044/12.09.2016г. за изграждане на Комисия за превенция на противообществени прояви на учениците за учебната 2016/2017 година

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019