Едно кафе с книга, моля!

17.04.2024 ·   Новини

Едно кафе с книга, моля!

На 17 април се проведе инициативата „Едно кафе с книга, моля!“. Часът бе 10:35, а мястото - фоайето на първия етаж. За втора поредна година тя се радва на изключителен интерес от страна на учениците на НПГВМ „Иван Павлов“. Те интусиазирано записваха имената на своите любими книги и цитати на специално подготвени за случая табла, дискутирайки разпалено сюжетите им. В литературните дебати тази година се включиха с интусиазъм и учителите и служителите на гимназията Всички присъстващи имаха възможността да се запознаят с най-новите литературни попълнения на училищната библиотека.

Любителите на книгата получиха късметче с цитат и сладкиш, специално изработен за случая от техник-технолози от 11 . Г клас Симона Арабаджиева, Мария Тодорова, Цветелина Георгиева, Валери Недялков, Константин Донев, Кристиян Ставрев, Иван Пехливанов с ръководител инж. Даниела Колева.Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024