Европейски животновъдни практики и иновации
Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи"

10.02.2014 ·   Новини

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора спечели проект на тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации", Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност"(VEPTRO).

 
Петнадесет преподаватели по Професионалната подготовка на специалностите "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Техник- технолог по качеството на храни и напитки" ще посетят Италия, град Челано, регион Абруцо в периода от 30 март до 05 април 2014 г.
По време на работните посещения в животновъдни ферми и предприятия за производство на млечни продукти, главно сирена учителите ще имат възможността да усъвършенстват знанията и компетенциите си, изучавайки европейския опит и иновациите в областта на зоохигиената, ветеринарната медицина и качеството на хранителните продукти по веригата от фермера до търговеца.
Партньорската организация в Италия ще бъде  AMFI - Agenzia per la mobilit? e la formazione internazionale, с която веднъж сме работили и имаме положителни отзиви по отношение на организацията на престоя, резултативност и постигнати цели на обучение.
Ръководител на проекта е д- р Камен Ябълкаров - директор на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора.

 


 Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024