КОНСПЕКТИ

 

КОНСПЕКТ- държавен изпит по ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА на професията и специалността за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация, специалност "ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК"

 
КОНСПЕКТ- държавен изпит по ТЕОРИЯ на професията и специалността за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация, специалност "ВЕТЕРИНАРЕН ЛАБОРАНТ"

КОНСПЕКТ- държавен изпит по ПРАКТИКА на професията и специалността за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация, специалност "ВЕТЕРИНАРЕН ЛАБОРАНТ"

 

КОНСПЕКТ- държавен изпит по ТЕОРИЯ на професията и специалността за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация, специалност "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИ И НАПИТКИ"

КОНСПЕКТ- държавен изпит по ПРАКТИКА на професията и специалността за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация, специалност "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИ И НАПИТКИ"

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2021