НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА
МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ“ – СТАРА ЗАГОРА
________________________________________
6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21,  п.к. 128
042/ 607 767 - тел./факс , 042/ 607 381, 042/ 607 364, 042/ 607 840 ,
e- mail: ;  web: pgvm- bg.com  

 


    Тази страница е създадена на основание чл.15 и чл.15а от Закона за достъп до обществена информация във връзка с чл.3, ал.2, т.1 на ЗДОИ и съдържа:

 

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставянето на достъп до обществена информация в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора


     Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в НПГВМ „Иван Павлов“.
    Заявленията за достъп до обществена информация  се приемат и регистрират от техническия изпълнител всеки работен ден:
от 8.30 до 15.30 часа  
в канцеларията на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“,  гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21, 2 етаж,  
тел. 042 607 364.
    За писмени заявления се считат и заявлeнията получени по електронен път на адрес:


    Образец на заявлението може да се получи на място в канцеларията на училището или да се изтегли по- долу.

ОТЧЕТ за работата на НПГВМ „Иван Павлов“ по Закона за достъп до обществена информация за 2022 година

 ОТЧЕТ за работата на НПГВМ „Иван Павлов“ по Закона за достъп до обществена информация за 2021 година

ОТЧЕТ за работата на НПГВМ „Иван Павлов“ по Закона за достъп до обществена информация за 2020 година


ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

 
ИСКАНЕ за повторно използване на информация

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация на НПГВМ „Иван Павлов“ - Стара Загора


СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на НПГВМ „Иван Павлов“

 
РЕД И УСЛОВИЯ за повторно използване на информация

 
ИНФОРМАЦИЯ за упражняване на правото на достъп до обществена информация

 
ОТЧЕТ за работата на НПГВМ „Иван Павлов“ по Закона за достъп до обществена информация за 2019 година

 
РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2018 година

 
Информация, предоставена повече от три пъти по заявление за достъп

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024