НПГВМ „Иван Павлов” – гр. Стара Загора разполага с общежитие за учениците, които не живеят в града.

     В сградата има 250 легла.
     Приемането на общежитие става въз основа на молба, която гимназистите от по- горните класове подават в края на предходната учебна година за следващата.         

     Новоприетите ученици, желаещи да ползват общежитието на гимназията, подават молби едновременно със записването им. В края на месец август преподаватели разглеждат всички подадени молби.

     Критериите за одобряване са: социални и на общо основание. В първата категория влизат сираци, полусираци и социално слаби. Във втората група влизат всички останали кандидати.

    

     Всички новоприети ученици, при подадено от тях заявление, се настаняват в общежитието.


ЗАЯВЛЕНИЕ за настаняване в общежитие

 

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024