ЗДИППК –  част по теория на професията 

Дата: 20.01.2023г.

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 07:45 часа

Начален час на изпита: 08:30 часа

Място: НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора

* * *

ЗДИППК –  част по практика на професията 

Дата: 23.01.2023г.

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 08:35 часа

Начален час на изпита: 09:00 часа

* * *

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2023